Piia Aalto

asiakaskokemusjohtaja, organisaatiokonsultti

+358 50 371 7517
piia.aalto@humap.com

KUKA?

Olen ihmislähtöinen ihminen, joka haluaa ymmärtää yksilöitä osana organisaatioita ja ekosysteemejä. Uskon hyvään ihmisissä ja jokaisen potentiaaliin. Innostun uudesta, voimaannun haasteista ja unelmoin uudenlaisesta työelämästä, jossa menestyminen rakennetaan yhdessä.

Olen saanut yli 15 vuoden ajan kehittää monipuolisesti organisaatioita mm. johtamalla markkinointiviestintää ja brändejä, tukemalla muutosprosesseja, muotoilemalla palveluita sekä kehittämällä liiketoimintaa, myyntiä, asiakas- ja henkilöstökokemusta. Vuosien ajan olen ollut mukana johtoryhmä- ja  esihenkilötyössä tukemassa henkilöstöä innostavan yhteistyökulttuurin rakentamisessa. Sydämeni sykkii ainutlaatuisen ja jäljittelemättömän asiakaskokemuksen muotoilemiselle osana innostavaa henkilöstökokemusta ja osallistavaa organisaatiokulttuuria.

MIKSI?

Organisaatiot tarvitsevat moninäkökulmaista, asiakaslähtöistä, inhimillistä, hyvinvoinvaa ja kestävää suuntaa tulevaisuuden kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Menestyminen rakentuu yhdessä tekemiseen, jossa siirytään egosta ekosysteemien voimaan.

Olen kiinnostunut työelämän ilmiöistä, muutoksen todeksi elämisestä, yhdessä oppimisesta ja yhteisen menestymisen rakentamisesta. Intohimoni on kestävän ja kilpailukykyisen organisaation rakentaminen asiakaslähtöisesti yhdessä motivoituneiden ihmisten kanssa.

MITEN?

Toimin organisaatioiden kumppanina osallistavissa strategiaprosesseissa, johtoryhmä- ja esihenkilötyön kehittämisessä sekä radikaalia ihmisyyttä tukevan yhteistyökulttuurin muotoilemisessa.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen, kuunteleva, sparraava sekä yksilöä, yhteisöä ja erilaisuutta arvostava. Autan löytämään yhteistä suuntaa toiminnan kehittämiseen sekä varmistamaan muutoksen siirtymisen arjen työhön konkreettisten tavoitteiden, yhdessä todeksi elämisen ja aidon vuorovaikutuksen avulla.

Valjastetaan ekosysteemin voima, muutoskyvykkyys ja arvostava yhteistyö organisaatioiden kilpailueduksi. 

OSAAMINEN JA VAHVUUDET

  • yhteistyökulttuurin rakentaminen
  • osallistava strategiatyö
  • Johtaminen ja esihenkilötyö
  • asiakas- ja ekosysteemilähtöisyyden hyödyntäminen