← Me

Pekka Tokola

Viimeinen tehostuskeino on tehdä tehottamalta vaikuttavia asioita. On tärkeää pysähtyä työstä nousevien kokemusten, tunteiden ja vuorovaikutuksen äärelle. Tämä tarkoittaa omien kokemusten havainnoimista, niistä puhumista, toisten ja itsen kuuntelemista, ajattelua ennen toimintaa. Usein olennaiset muutokset tapahtuvat omassa asennoitumisessa, ajattelussa, suhtautumisessa, jolloin ympäristön kanssa toimii paremmin. Parhaimmillaan on mahdollista yllättyä, löytää jotain mitä ei ole osannut odottaa.

Autan organisaatioita ohjaamalla erilaisia asiantuntijoiden ja työyhteisöjen dialogisia kehittämisprosesseja sekä tekemällä coaching ja työnohjaustyötä niin kasvokkain kuin virtuaalisestikin. Olen tehnyt pitkään työtä myös erilaisten haastavien ristiriitatilanteiden välittäjänä ja tukijana.

OSAAMISALUEITA JA VAHVUUKSIA

·      Coaching
·      Työnohjaus
·      Varhainen välittäminen
·      Konfliktien ratkaisutuki
·      Ryhmien toiminnan fasilitointi
·      Muutos- ja kriisikonsultaatiot
·      Konsultoiva työote valmennus
·      Fasilitointi valmennukset
·      Itsensä johtaminen
·      Prosessikonsultaatiot

 

Pekka on inhimillisten prosessien mestari, jonka arvostava tapa kuunnella saa liikahduksia aikaan niin yksilötasolla kuin ryhmissäkin. Pekan taitava tapa coachata ja fasilitoida ryhmän ajattelua synnyttää merkityksiä ja uutta oivallusta – haastavissakin tilanteissa. On ilo tehdä yhteistyötä. – Annika Ranta