Olli Viljanen

Tehtäväni on auttaa yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita uudistumaan. Uudistumiskykyä ei vaadita ainoastaan työn murroksessa pärjäämiseen vaan myös uudenlaisen merkitysvetoisen toiminnan synnyttämiseen. Työn tarkoitus, tilat ja tekijät on uusinajateltava.

Muotoilen yhdessä asiakkaan kanssa käytännön kehittämiskokeiluja, soveltaen toimivia keinoja kuhunkin toimintaympäristöön. Organisaatioiden uudistumisen ongelmat eivät kuitenkaan ole yksinomaan toiminnan ongelmia, vaan yhtä lailla havainnoinnin ja ajattelun ongelmia. Tästä syystä tehtäväni on myös auttaa avartamaan ajattelua ja inspiroida näkemään toisin.

Tarkastelen maailmaa myös pedagogin silmin ja kehitän oppimista edistäviä olosuhteita organisaatioissa. Digitaalinen konsultointi on mielestäni tehokkain menetelmä ja työote yhteisöllisen oppimisen edistämiseen. Yhdessä oppiminen ja ajatteleminen ovat taitoja, joita voidaan harjoitella.

Osaaminen ja vahvuudet

  • Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työn murros
  • Yhdessäohjautuva strategiatyö
  • Työyhteisön psykologinen turvallisuus
  • Uudistumisen fasilitointi ja digitaalinen konsultointi

ASIAKASKOKEMUKSIA

”Ollin vetämä valmennusprosessi on edistänyt työhyvinvointia, kehittänyt vuorovaikutusta ja myönteistä yrityskulttuuria ja tätä kautta parantanut tuloksellista liiketoimintaa.”
Juha Leppä, Varatoimitusjohtaja, Solaris-konserni, Solaris Kylpylät

”Valmennus oli erittäin innostava ja asiantunteva ja auttoi kehittämään psykologisesti turvallista ilmapiiriä. Käytetyt menetelmät antoivat kaikille äänen ja samalla varmistivat, että uudet ideat siirtyvät osaksi organisaation toimintaa.”
Ari Toiva, Talous- ja hallintojohtaja, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi