Merja Siivonen

Organisaatiokonsultti, työyhteisövalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry)

+358 50 912 4668
merja.siivonen@humap.com

Ajatteluni ja toimintani keskiössä ovat arvostus, vuorovaikutus ja oppiminen. Intohimoni on lisätä laadukasta vuorovaikutusta, kollektiivista älykkyyttä ja yhteistyötä työelämässä.

KUKA?

Minulla on 20 vuoden kokemus organisaation toiminnan ja henkilöstön kehittäjä on luonut vahvan osaamisen ja näkemyksen kuunnella ja huomioida asiakkaiden tarpeet. Vahvuuteni on luoda tila yhteiselle tekemiselle sekä haastaa arvostavalla tavalla. Sanat rohkeus ja luovuus esiintyvät usein saamassani palautteessa.

MIKSI?

Taustani on käyttäytymistieteellinen. Olen organisaatioviestinnän, psykologian ja aikuiskasvatuksen ammattilainen, joka uskoo ihmisten potentiaaliin. Mielestäni myös me aikuiset tarvitsemme tukea ja ohjausta kasvuprosesseissamme.

MITEN?

Työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen ja eteenpäin katsova. Ratkaisukeskeisenä työnohjaana koen omakseni työskentelyn erityisesti ryhmien ja esimiesten kanssa. Uskon pysähtymiseen, yhteiseen reflektointiin ja yksinkertaisiin kysymyksiin. Mikä muuttuu käytännössä toiminnan tasolla?

Osaaminen ja vahvuudet

  • Työyhteisöjen ja ryhmien kehittäminen ja fasilitointi
  • Johdon ja esimiesten konsultointi ja kehittäminen
  • Strategia- ja arvoprosessit
  • Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen
  • Kulttuurin, toiminnan ja ajattelutapojen muutosprosessit
  • Kehittämiskumppanuus

ASIAKASKOKEMUKSIA

”Merja auttoi tiimiäni tavoitellessamme fuusion yhteydessä viestinnän ja markkinoinnin roolin muutosta tekijästä sparraajaksi ja mahdollistajaksi. Meillä oli yhdessä ennakolta rakennettu selkeä rakenne ja tavoite jokaiselle tapaamiselle, mutta Merja tarttui hienosti hetkeen ja antoi välttämättömille tiimistä nousseille asioille tilaa. Hänen tyylinsä on rento, kuunteleva ja kannustava mutta myös ajatteluun, haastamiseen ja oivaltamiseen määrätietoisesti johdatteleva.”

– Liinu Lehto, viestintä- ja markkinointijohtaja, Digi- ja väestötietovirasto

”Nämä on semmoisia valmennuksia, missä ihmisen pitää antaa. Joutuu itse miettimään ja saattaa vähän sattuakin. Te Humapissa haastatte, tuotte uusia näkökulmia, ette vaan paijaa päätä.”

– Carita Rahimi, esimies, Helsingin kaupunki