Matti Hirvanen

Haluan olla rakentamassa organisaatioita, joissa johtaminen kuuluu kaikille. Tulosta edeltää aina onnistunut yhteistyö, joten kaiken kehittämisen lähtökohtana on toimivat yhteistyösuhteet.

Olen ollut mukana yli 100 organisaation yhteistyökulttuurin kehittäjänä vuodesta 2008 lähtien. Tausta-ajatteluni ponnistaa liike-elämän ja ihmisten vuorovaikutuksen ymmärtämisestä. Dialogisuus ja digitaalisuus ovat työni ydin.

Osaamiseni ytimessä ovat:

  • Strategiatyö
  • Johtaminen ja esimiestyö
  • Fasilitointimenetelmät digitaalisesti ja kasvokkain
  • Uuden ajan tiimityötaidot