Kim Trapp

organisaatiokonsultti, Associate Certified Coach (ACC)

+358 400 820 968

Minä olen Kim Trapp, johtamisen ja itsen johtamisen konsultti sekä tuloksellisen ja kestävän yhteistyön edellytysten muotoilija. Minua on luonnostaan aina vetänyt puoleensa eräänlainen välittäjä- tai sillanrakentajan rooli. Koen, että tämä on minulla dna:ssa ja pystyn auttamaan yhteisen ymmärryksen rakentumista eri tahojen välille.

Miksi?

Miksi haluan tehdä juuri tätä työtä, miksi tämä on minulle tärkeää ja merkityksellistä?

 • Parempi tulevaisuus
  Meillä on aina mahdollisuus mennä parempaan suuntaan, se on meistä kiinni, jokaisesta yhdessä ja erikseen. Koen, että tämä työ on minulle paras tapa olla vaikuttamassa siihen, että elämme yhä paremmassa maailmassa. Tässä työssä minulla on mahdollisuus auttaa suomalaisia organisaatioita onnistumaan entistä paremmin tehtävässään kaikkien sidosryhmien kannalta kestävällä tavalla.
 • Mukana muutoksessa
  Nyt on mitä mielenkiintoisimmat ajat olla osana organisaatioita kohtaavassa muutoksessa. Niin monet asiat, kuten johtaminen ja organisoituminen, ovat nyt murroksessa ja useimmat organisaatiot hakevat uusia tapoja tomia.

Miten?

Millä tavalla toimimalla uskon saavani parhaan vaikuttavuuden ja tyytyväisimmät asiakkaat? Mitkä ovat vahvuuksiani?

 • Läsnäolo
  Asiakastyössä konsulttina on tärkeä pystyä luomaan tila jossa on turvallista kokeilla uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Tämä turva sekä läsnäolo ovat vahvuuksiani, joiden syntymistä tukevat sekä rauhallinen olemus että koulutus esim. Ihminen Tavattavissa mentor -ohjelman myötä.
 • Avoin ja utelias
  Olemalla itse jatkuvasti avoin ja utelias erilaisille mahdollisuuksille pystyn auttamaan asiakkaitani luomaan vaihtoehtoja ja valinnan mahdollisuuksia. Opinnot systeemisyydestä sekä kompleksisuuden kanssa elämisestä, esim. Human System Dynamics Practitioner -koulutus, ovat antaneet minulle työkaluja erilaisten organisaatioiden maailmassa vaikuttavien ilmiöiden tutkimiseen ja tunnistamiseen.
 • Turvallinen haastaja
  Joskus on mentävä tutun ja turvallisen rajoille kun pohditaan, mikä on hyödyllistä jatkossa. Yleensä vanhoilla toimintatavoilla ei synny mitään uutta. Systemic Business Coach -koulutus ja Narratiivisen coachingin opinnot ovat antaneet minulle työkaluja tuoda asiakas sille rajalle, jossa vallitsevat tarinat tulee kyseenalaistetuiksi ja uusi tarina alkaa muotoutumaan.

Mitä?

Mitä tarjoan asiakkaille?

 • Coaching ja tiimien sparraus
  Uudistumista, innostumista, selkeyttämistä, mielenrauhaa ja lisää  itseluottamusta johtajille, esimiehille sekä tiimeille. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien coaching luo mahdollisuuden sisäiseen kehittymiseen sekä antaa peilin oman toiminnan arviointiin. Johtoryhmien sparrausta, tukea uuden ryhmän toiminnan onnistuneeseen käynnistämiseen tai kokeneen ryhmän työtapojen uudistamiseen.
 • Rakentavien keskustelujen fasilitointi
  Yhteisen ymmärryksen lisääntymistä, yhteisen suunnan löytämistä, uudistumista erilaisuuksia hyödyntämällä ja erilaisten jännitteiden kanssa elämään oppimista. Organisaation sisäisten keskusteluiden fasilitointia niin, että keskusteluista tulee rakentavia ja toimintaa uudistavia. Keskusteluprosessin konsultointia hyödyntäen Howspace digialustaa, joka tuo lukuisia hyötyjä mukanaan. Aiheina voi olla niin strategisten hankkeiden edistäminen kuin erilaisten jännitteiden purkaminen.
 • Uusien toimintatapojen yhteiskehittely
  Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön syventämistä. Suurin osa organisaatioiden kehitystyöstä tapahtuu eri tahojen yhteistyön kautta. Tämä ei rajoitu pelkästään uusiin liiketoimintaratkaisuihin, vaan koskee myös pysyvämpiä rakenteita kuten johtamista ja organisoitumista. Johtaminen on yhä enemmän jokaisen asia, kuten myös itsen johtaminen. Onkin syytä tarkastella eri tehtävissä ja asemissa olevien suhdetta toisiinsa, ja mitä johtamisella kussakin tilanteessa tavoitellaan ja tarkoitetaan.

OSAAMINEN JA VAHVUUDET:

 • Hybridiajan yhteistyökulttuuri
 • Virtuaalinen yhteistyö etä- ja hybridityössä
 • Strategiatyö
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Uuden ajan tiimityötaidot
 • Coaching ja sparraus

ASIAKASKOKEMUS

”Coaching keskustelut olivat hyvin voimaannuttavia ja auttoivat jäsentämään omaa ajatteluani sekä tavoitteitani työtehtävässäni. Keskustelujen aikana sain välineitä muun muassa oman ajan käyttöni hallintaan ja sen suuntaamiseen työni tavoitteiden kannalta olennaisiin asioihin. Ratkaisukeskeinen pohdinta auttoi löytämään välineitä haasteellisissa asioissa etenemisessä, joita olemme nyt organisaatiossamme vieneet eteenpäin työkokeiluina.”
JARKKO MÄÄTTÄNEN, kaupungin johtaja, Lieksan kaupunki