Johanna Rantakangas

organisaatiokonsultti, työonhjaaja (STOry)

+358 50 577 9189
johanna.rantakangas@humap.com

Minulle merkityksellistä työelämässä on ratkaisukeskeinen ajattelu, ihmisten kohtaaminen arjessa, potentiaalin näkeminen yksilöissä ja ryhmissä sekä jatkuva oppiminen.

Kuka?

Olen kokenut organisaatioiden osaamisen kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen ammattilainen, joka on työskennellyt monipuolisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä kansainvälisissä ja suomalaisissa suurissa yrityksissä.Olen saanut kehittää omia johtamistaitojani esihenkilönä huippuasiantuntijoille sekä erinäisten projektien vetäjänä.

Työurani keskeisiä teemoja ovat olleet suuret muutostilanteet, organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä johtamisen kehittäminen. Hyvä henkilöstöjohtaminen pohjaa laadukkaisiin prosesseihin sekä oikea-aikaiseen ja monikanavaiseen viestintään. Nämä näkökulmat ovat kulkeneet mukanani kaikissa työelämän tilanteissa.

Vapaa-aikani kuluu perheen ja kodin parissa touhuamisen lisäksi monipuolisesti itseni ja hyvinvointini kehittämiseen. Olen kiinnostunut ihmisenä elämisestä kokonaisvaltaisesti ja opiskellut omaksi ilokseni mm. erilaisia täydentäviä hoitomuotoja, meditaatiota sekä viimeisimpänä hengitysohjaajaksi. En usko olevani ihmisenä koskaan valmis ja haluankin oppia jatkuvasti lisää.

Miksi?

Minulle luonteenomaista on hakea ja tunnistaa yksilöiden ja organisaatioiden potentiaali ja työskennellä aina sen suuntaisesti, että tuo potentiaali saadaan täyteen käyttöön. Työelämän tahtia ei voi enää kiristää. Asioita pitää oppia tekemään fiksummin niin, että valtaa ja vastuuta jaetaan organisaatioissa laajasti. Tämä edellyttää uudenlaista johtamista ja kykyä aitoon arvostavaan dialogiin. Itse uskoon johtamiseen, joka perustuu käytännön tekoihin, oman esimerkin kautta johtamiseen ja uskallukseen olla ihminen ihmiselle. Ihmillisyyden lisääminen työelämässä tarkoittaa käytännön tekoja ja aitoja kohtaamisia – näitä haluan työelämään tuoda!

Miten?

Omaa kokemustani ja Humapin tiimin osaamista hyödyntäen pystyn tuomaan lisäarvoa erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan edesauttaa muutostilanteiden onnistumista. On kyse sitten strategian työstämisestä, johtamisen kehittämisestä tai yhteistyön kehittämisestä digitaalisin keinoin hybridityössä. Haluan olla johdon ja henkilöstöstä vastaavien ihmisten luotettava kumppani, suunnittelemassa ja viemässä muutosta arkeen ja käytännön tekoihin. Ydintaitoni on kyky  kuunnella ja kiteyttää olennainen, sekä auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja ja keinoja viedä muutokset toteutukseen.

Mahdollisestaan muutos ja varmistetaan onnistuminen yhdessä!

OSAAMINEN JA VAHVUUDET:

  • Yrityskulttuurin ja yhteistyön kehittäminen
  • Johtajana ja ihmisenä kasvaminen
  • Organisaation osaamisen kehittäminen
  • Henkilöstöjohtamisen parhaat käytännöt
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen