Hermanni Hyytiälä

systeemiajattelun asiantuntija

+358 45 670 3775

Kuka?

Olen Aiwo Digital Oy:n kehitysjohtaja ja Humap Consultation Oy:n systeemiajattelun asiantuntija.  Johtamisen muutos ja organisaatioiden kehittäminen ovat lähellä sydäntäni olevia teemoja. Olen saanut vuosia työskennellä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettujen nykyaikaisen johtamisen ja organisaatiokehittämisen asiantuntijoiden parissa. Toimin puhujana ja kirjoitan näistä aiheista aktiivisesti erilaisissa konferensseissa, tapahtumissa ja mediassa – esimerkkinä Olli-Pekka Heinosen kanssa kirjoitettu artikkeli maailman talousfoorumin sivustolle.

Olen erikoistunut organisaatioiden kyvykkyyden parantamiseen auttamalla päättäjiä tekemään parempia asioita, ei vain vanhoja asioita paremmin.

Miksi?

Vuosituhansien saatossa ihmiskunnan vahvuus on perustunut kykyyn tehdä yhteistyötä. Olemme osanneet ratkaista erilaisia ongelmia yhteistyön voimin. Koronaepidemia on osoittanut, että kohtaamamme haasteet ovat monimutkaisempia, keskinäisriippuvaisempia ja enemmän olosuhteisiin sidottuja kuin koskaan aikaisemmin.

Vallitseva tapamme hahmottaa yhteistyötä organisaatioissa ei toimi optimaalisesti jatkuvassa tulemisen tilassa olevan viheliäisen ilmiön äärellä. Meillä on tarve ideoida ja kehittää uudenlaisia järjestelmiä, rakenteita ja yhteistyön muotoja.

Miten?

Teen Reimagining work keynote-puheenvuoroja ja tekoälyn avulla näkymättömiä asioita näkyväksi johdolle. Jotta voimme toimia muuttuvassa maailmassa yksilöinä ja yhdessä, meidän tulee oppia ajattelemaan omaa ajatteluamme. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meidän on tehtävä näkyväksi perusolettamukset tavastamme organisoida työ työelämässä, jotta kehittyminen ja muutos olisi mahdollista.

Opittujen asioiden elinikä tulee tulevaisuudessa lyhenemään ja siksi meidän on kyettävä haastamaan omia perusolettamuksia ja poisoppimaan jo opituista asioista.

Maailman muuttuminen ja monimutkaisuus eivät ole suurin haasteemme. Suurin haasteemme on, jos kohtaamme tällaisen maailman vanhentuneilla yhteistyön muodoilla.

OSAAMINEN JA VAHVUUDET:

  • Yhteistyökulttuurin muotoileminen
  • Virtuaalinen yhteistyö etä- ja hybridityössä
  • Strategiatyö
  • Johtaminen ja esimiestyö
  • Uuden ajan tiimityötaidot