Henri Sora

Strategiat onnistuvat vasta, kun ne tuovat tuloksia. Siihen tarvitaan sopivat menetelmät ja kulttuuri aina hallituksesta jokaisen tiimin tasolle.

Kuka?

Olen kokenut johtaja ja konsultti. Olen erikoistunut tavoitejohtamiseen tuomalla yrityksiin Objectives and Key Results -menetelmää eli OKR-mallia. Sen lisäksi toimin erilaisissa kasvun johtamiseen liittyvissä hankkeissa ja hallitustyössä.

Miksi?

Strategian vieminen käytäntöön on johtamisen ikuinen haaste, jota epävarmuuden marinoima ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö lisäksi vaikeuttaa. OKR-tavoitejohtamismallin avulla voidaan kuitenkin taklata yleisimmät esteet, jotka ovat strategian toteuttamisen tiellä. Sen lisäksi OKR-malli parantaa organisaation toimintaa esimerkiksi lisäämällä tekemiseen selkeyttä ja työrauhaa, auttamalla saavuttamaan tulokset aiempaa nopeammin ja vahvistamalla henkilöstön motivaatiota.

Miten?

Pureudun päättäväisyydellä OKR-tavoitejohtamismallin käyttöönottoon organisaatiosi menestykseksi. Tuon tarvittavan osaamisen, jolla strategia muuttuu käsinkosketeltavaksi arjessa. Osoitan hallitukselle strategian konkretisoinnin ja seurannan merkityksen. Tuon johtoryhmälle tavat toteuttaa strategiset tavoitteet osana yhtiön arkea. Tuen, sparraan ja koulutan tiimit niiden tasosta riippumatta ottamaan strategian osaksi päivittäistä tekemistä.

Kannukseni olen kerännyt toimimalla yli 20 vuotta johtajana IT-alalla. Sen lisäksi olen toinen suositun Strategia arkeen OKR-mallilla -kirjan kirjoittajista. Kirja on julkaistu suomen lisäksi ranskaksi, ja englanninkielinen laitos julkaistaan lähikuukausina.

 

OSAAMINEN JA VAHVUUDET:

  • Tavoitejohtaminen
  • Objectives and Key Results eli OKR-malli
  • Strategiahankkeet
  • Hallitustyöskentely
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
  • Johtaminen ja esihenkilötyö
  • Ketterät menetelmät ja ohjelmistokehitys