← Me

Hanna Liimatainen

Olen intohimoinen vuorovaikutuksen tutkija ja yhteistyösuhteiden luoja. Saan virtaa ihmisten välisistä kohtaamisista: keskusteluista ja yhteisestä ideoinnista. Viestinnän vaikuttavuuden ja yhteisen motivaation ja intohimon synnyttämisen tarkastelu kiehtovat minua. En väsy oppimaan uutta millään elämän osa-alueella.

Organisaatioiden menestystekijät piilevät viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Onnistumisen avaimet ovat olemassa organisaatiossa, kunhan ne löydetään ja osataan ottaa yhteiseen käyttöön.

Osaamisalueita ja vahvuuksia

  • Organisaation sisäisen viestinnän vahvistaminen
  • Yhteistyösuhteiden ja -prosessien kehittäminen
  • Innostuminen ja innostaminen
  • Markkinointiviestintä
  • Yritysmielikuva ja brändi
  • Viestinnällä vaikuttaminen
  • Sosiaalinen media