Elina Sipilä

organisaatiokonsultti, viestintäkoordinaattori, sosiaalipsykologi (Vapaalla)

Saako kiihtyvällä tahdilla muuttuva työelämä sinut joskus haukkomaan henkeä ihastuksesta tai ahdistuksesta? Et ole yksin. Kun työ vapautuu perinteisistä rakenteista ja alkaa muovautua ihmisten välisissä verkostoissa, se vapauttaa aikaa ja voimavaroja, mutta synnyttää myös epäselvyyttä ja epävarmuutta.

KUKA?

Olen koulutukseltani organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut sosiaalipsykologi (YTM). Polkuni organisaatiokonsultiksi on kulkenut taiteiden, kädentaitojen ja teologian opiskelun kautta. Olen vuosien varrella työskennellyt asiakaspalvelu- ja henkilöstöhallinnon kehittämistehtävissä Suomessa sekä koordinointi- ja opetustehtävissä kehitysyhteistyöprojekteissa ulkomailla. Polveileva polkuni on opettanut minulle paljon erilaisista ammateista ja kulttuureista, sosiaalisen maailman lainalaisuuksista, ihmisten taidosta oppia vastoinkäymisistä sekä kyvystä luoda unelmien tulevaisuutta.

MIKSI?

Muutos pakottaa miettimään yhdessä uudelleen: Mitä työ on ja miten se tehdään? Miten työtä hallitaan, kun sitä ei voi enää hallita? – En tarjoa näihin kysymyksiin valmiita vastauksia, mutta tarjoan työyhteisöille mahdollisuuksia luoda yhteistä ymmärrystä, tarinaa siitä, mistä olemme tulossa, miksi työmme on merkityksellistä nyt ja mihin olemme suuntaamassa muuttuvassa maailmassa.

MITEN?

Hyödynnän kokemustani, ilmiöymmärrystä ja luovaa uteliaisuutta  organisaatioiden kehittämistyössäni ja viestintäkoordinaattorin tehtävissäni, koska näen organisaatiot eloisina ihmisyhteisöinä ja työn ihmisten välisenä vuorovaikutuksena. Uskon, että inhimillisen työkulttuurin rakentaminen mahdollistaa nyt ja tulevaisuuden teköälykkäissä yrityksissä ennen näkemättömän laadullisen ja kestävän kasvun. Vain ihmisellä on kyky luovuuteen, tunneälyyn ja empaattiseen yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Tarjoan tähän kasvuun inspiroivaa, juuret huomioon ottavaa apua, joka mahdollistaa toiminnan ja palvelujen ihmislähtöisen, systeemisen muotoilemisen.

Osaaminen ja vahvuudet:

  • Digitaalinen vuorovaikutus ja fasilitointi
  • Toiminnan ja palveluiden muotoilu
  • Dialogisuus ja tarinallisuus
  • Tietoinen läsnäolo ja mindfulness
  • HRD ja työhyvinvointi