Eeva-Liisa Vihinen

KUKA?

Olen reilut 40 vuotta työelämän kokemusta sekä pedagogina että organisaatiokonsulttina kartuttanut kuuntelija, pysäyttäjä ja ajattelukumppani. Oppini ja kaikki se, mitä teen ja miten elän ihmisverkostoissani, on tarttunut minuun kasvumatkallani perheenäitinä, isoäitinä, elämänkumppanina, kollegana. Intohimoni uuden oppimiseen ja keksimiseen on muuntunut hinkuun ymmärtää kokonaisvaltaisesti ja syvälle sukeltaen ihmisorganisaatioiden olemusta, meidän kaikkien vaikuttamista ja vaikuttumista niissä.

MIKSI?

Haluan auttaa yhteisöjä kasvattamaan tietoisuuttaan vaikuttamisen ja vaikuttumisen ilmiöistä ja seurauksista. Kestävän menestymisen ytimessä on uudistumisen ja oppimisen kyky. Tämä koskee toki yksilöitä, mutta vielä suuremmassa mitassa se on kriittistä yhteisöiden onnistumiselle ja menestymiselle. Osaaminen näkyy tässä ja nyt arjen tekemisessä, mutta tärkeämpää on liittää osaamisia toisiinsa ja saada kokonaisuus jalostumaan oppimisen jatkuvassa virrassa. Yksi tämän ajan työelämän murroksista on yhteisen työn ja toiminnan hybridi muotoutuminen. Haluan auttaa kumppaneitani löytämään oppivan prosessin kautta kollektiivisen viisauden voiman monenlaisia työn muotoja hyväksikäyttäen ja kehittäen.

MITEN?

Oli kyseessä sitten strategian yhdessä synnyttäminen ja toteuttaminen, johtoryhmän sparraus, esihenkilötyön kehittäminen, yhteisöllisen hyvinvoinnin rakentaminen tai tiimimäisen työn kehittäminen, kaiken ytimessä on ihmisten kohtaaminen ja laajaa osallisuutta hyödyntävä dialogisuus.  Dialogitaitojen edistäminen ja systeemisesti moninäkökulmaiset työtavat ovat työni ytimessä.  Moninäkökulmaisuuteen sisältyvät myös muut kuin rationaalisen työskentelyn keinot – mukana ovat taide, kehollisuus, moniaistisuus ja intuitio.

OSAAMINEN JA VAHVUUDET:

  • Oppivan organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • Monimuotoisen yhteistyökulttuurin kehittäminen
  • Haastavat organisaatiotiotilanteet: Jännitteiden ja konfliktien purkaminen ja hyödyntäminen
  • Osallistavan ja valmentavan johtamiskulttuurin kehittäminen
  • Johtaminen oppimisen strategisena fasilitointina