Eeva-Liisa Vihinen

Työelämä tuntuu pirstaloituvan ja monimutkaistuvan ja muutoksen vauhti kiihtyy. Miten löytää kuhunkin hetkeen tai pidemmällä tähtäimellä fiksut, innostavat ja tulokselliset tavat toimia? Jotta voimme valita fiksusti, meidän on ymmärrettävä, mitä on tapahtumassa.

Olen hillittömän kiinnostunut tämän ymmärryksen rakentumisesta – haluan tutkia ja tukea sitä yhdessä kanssanne. Kuuntelu on keino tunnistaa kokonaisvaltaisesti sitä, mitä tapahtuu juuri nyt. Mitä ilmiöitä havaitsemme maailmassa, organisaatiossamme, tiimissämme, yksilöiden välillä ja itsessämme? Mitä siitä yhdessä ymmärrämme?

Ymmärrystä lisäävän kuuntelun keinoja:

  • Läsnäoleva havainnointi
  • Haastattelu arvostavalla otteella
  • Pysäyttävä, kokemusta peilaava coachaus
  • Digitaalisten väylien avaaminen yhteisön kuulemiselle

Eeva-Liisalla on erinomainen kyky kuunnella herkällä korvalla ja tarttua keskustelussa sellaisiin teemoihin, jotka ovat tärkeitä. Fasilitoidessaan johtoryhmämme kehityspäivää hän käytti luovia työskentelymenetelmiä, jotka olivat sopivasti ajatuksia avartavia, mutta riittävän yksinkertaisia, jotta työskentelyn fokus säilyi hyvin. Kahdenkeskisissä sparraustilanteissa Eeva-Liisa jättää tilaa toiselle, auttaen yhteistä ajattelua kuitenkin kehittymään syöttämällä pohdittavaksi oikeanlaisia aineksia erittäin ammattitaitoisesti.
Satu Kuusinen, Jyväskylän Energia -yhtiöt