Anne Horila

Haluan olla kehittämässä inhimillistä, tuloksellista ja hyvinvoivaa työelämää. Valmentava johtaminen, ketterä oppiminen ja yhteiskehittäminen ovat lähellä sydäntäni. Pidän tärkeänä laadukasta ihmisten välistä vuorovaikutusta, rakentavaa keskustelua ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita.

Olen toiminut reilut 20 vuotta eri toimialojen kehittämis- ja johtotehtävissä. Ihmisten välisen yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen on yksi vahvuuteni. Erilaiset oppimis- ja yhteiskehittämisalustat ovat olleet käytössäni jo yli 10 vuoden ajan. Kokemukseni mukaan virtuaalinen ja monipaikkainen työskentely on usein tuottavaa sekä resursseja säästävää.

Nautin hetkistä, joissa on tilaa erilaisille näkemyksille ja osallistujat ovat halukkaita käymään aitoja keskusteluja. Paras palaute työstä on onnistunut ja innostava yhteistyö, jossa saadaan aikaiseksi tuloksia ja opitaan yhdessä.

Asiakaskokemus

”Monesta tarjouksesta voi valita vain yhden.
Anne ja Humap oli osuva valinta Päijät-Hämeen KORjausliike-hankkeen sparraukseen. Annella on maakuntalähtöistä kokemusta ja näkemystä. Siitä oli paljon apua, kun yhdessä toimijoiden kanssa kokosimme maakunnan tilannekuvan ja toimenpide-ehdotuksia Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelman laadinnan tueksi.”

– Juha Hertsi,
aluekehityspäällikkö,
Päijät-Hämeen liitto