Humap361 – Uuden ajan yhteistyöarviointi

Humap361 – Uuden ajan yhteistyöarviointi

Humap361 -yhteistyöarviointi on uusi tapa arvioida organisaation kulttuuria, yhteistyötä ja oppimiskykyä muuttuvassa maailmassa. Humap361 auttaa tulevaisuuden toimintatapojen kehittämisessä yksilön arvioimisen sijaan.

Humap361-yhteistyöarviointi parantaa organisaation muutos- ja oppimiskyvykkyyttä sekä edistää avointa dialogia. Arviointi sopii myös loistavasti johtoryhmän, esimiesten tai asiantuntijoiden tavoitteellisen yhteistyön laadun tarkasteluun. Uudistuvaa kulttuuria ei voida mitata perinteisin keinoin – yhteistyö on aina kahden kauppa. On tärkeää löytää keinot, mitkä edistävät tai jarruttavat tuottavaa yhteistyötä – oppimista ja uudistumista.

Humap361-yhteistyöarvioinnista eroaa aikaisemmista arviointimenetelmistä keskittymällä vuorovaikutuksen ja yhteistyön laatuun henkilöiden ominaispiirteiden sijaan. Organisaation yhteistyö heijastuu aina asiakkaisiin ja sidosrryhmiin. 361 osallistaa myös arvioitavan kollegat, asiakkaat, sidosryhmät, verkostot.

Yhden arvioinnin hinnalla pystyt osallistamaan kymmenen henkilöä oman yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen.

Humap361-yhteistyöarvioinnin teemat:

 • Vuorovaikutuksen laatu yhteistyötilanteissa
 • Yhteistyösuhteiden vaikutus organisaatiokulttuuriin
 • Organisaation yhteistyökulttuurin oppimis- ja uudistumiskykyisyys

Humap361-yhteistyö­arviointi­prosessin kulku:

 1. Keskushenkilöiden virittävä keskustelu. Paikannetaan, ketkä ovat oman työn onnistumisen kannalta tärkeimmät ihmiset.
 2. Arvioijien kutsuminen prosessiin.
 3. Arvioijat täyttävät virtuaalisen arviointikyselyn.
 4. Yhteistyöpalautteiden koonti ja tulosten läpikäynti keskushenkilöiden kesken. Rakennetaan kokonaiskuvaa yhteistyösuhteiden laadusta.
 5. Keskushenkilön ja arvioijien henkilökohtaiset keskustelut. Fokuksessa yhteistyösuhteen laatu ja sen kehittäminen.
 6. Prosessin johtopäätökset.

Humap361 on kiinnostava vaihtoehto yksilöiden arvioinnille. Sen sijaan, että keskityttäisiin yksilöön, yhteistyöarvioinnin fokus on yhteistyösuhteiden laadussa. Tämän takia Humap361 -prosessiin ei liity yksilön ahdistusta tai vieraannuttamista, vaan kokemus on molemmin puolin arvostava. Kun prosessiin ei liity häpeää, osapuolten on helpompi ymmärtää yhteistyötään ja pohtia tapoja kehittää sitä.

– Kenneth Gergen, Swarthmoren yliopiston tutkimusprofessori
(Käännetty kirjasta: An Invitation to Social Construction)

Haluatko tietää lisää 361 -yhteistyöarvioinnista?

Kerromme mielellämme lisää yhteistyöarvioinnista ja sen mahdollisuuksista juuri teidän organisaatiossanne. Räätälöimme palvelumme aina yksilöllisesti jokaista asiakasta kohden.

Kysy lisää Humap 361 -yhteistyöarvioinnista

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti