Humap361 – Uuden ajan yhteistyöarviointi

Humap361 – Uuden ajan yhteistyöarviointi

Humap361 -yhteistyöarviointi on uusi tapa arvioida organisaation yhteistyötä, suhteiden laatua ja keskinäistä vuorovaikutusta. Humap361 auttaa uudistamaan organisaation palaute- ja yhteistyökulttuuria pitämällä fokuksen tulevaisuuden toimintatapojen kehittämisessä yksilön arvioimisen sijaan.

Humap361-yhteistyöarviointi parantaa tiimin tai yksikön muutos- ja oppimiskyvykkyyttä sekä edistää avointa dialogia.  Arviointi sopii loistavasti johtoryhmän, esimiesten tai asiantuntijoiden tavoitteellisen yhteistyön laadun tarkasteluun. Kehittämällä yhteistyösuhteiden ja vuorovaikutuksen laatua fyysisissä ja digitaalisissa työympäristöissä voidaan saada aikaan mullistavia tuloksia.

Humap361-yhteistyöarvioinnista eroaa aikaisemmista arviointimenetelmistä keskittymällä vuorovaikutuksen tarkasteluun henkilöiden ominaispiirteiden sijaan. Kun ihmisten toimintaa tarkastellaan suhteen laadun näkökulmasta, pystytään paremmin kehittämään yhteistyötä ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

Humap361-yhteistyöarviointi ei ole kikkatyökalu, joka korjaa organisaation ongelmat kerralla. Kyseessä on loistava tapa avata dialogia organisaation sisällä.

Humap361-yhteistyöarvioinnin avulla saadaan tietoa:

  • Minkälaista vuorovaikutus yhteistyötilanteissa on?
  • Miten vuorovaikutus vaikuttaa toimintaan ja yhteistyöhön?
  • Kuinka oppiva ja muutoskykyinen yhteistyösuhde on?
  • Minkälaista toimintakulttuuria nämä suhteet rakentavat?

Humap361-yhteistyö­arviointi­prosessin kulku:

  1. Keskushenkilöiden virittävä keskustelu. Paikannetaan, ketkä ovat oman työn onnistumisen kannalta tärkeimmät ihmiset.
  2. Arvioijien kutsuminen prosessiin.
  3. Arvioijat täyttävät virtuaalisen arviointikyselyn.
  4. Yhteistyöpalautteiden koonti ja tulosten läpikäynti keskushenkilöiden kesken. Rakennetaan kokonaiskuvaa yhteistyösuhteiden laadusta.
  5. Keskushenkilön ja arvioijien henkilökohtaiset keskustelut. Fokuksessa yhteistyösuhteen laatu ja sen kehittäminen.
  6. Prosessin johtopäätökset.

Humap361 on kiinnostava vaihtoehto yksilöiden arvioinnille. Sen sijaan, että keskityttäisiin yksilöön, yhteistyöarvioinnin fokus on yhteistyösuhteiden laadussa. Tämän takia Humap361 -prosessiin ei liity yksilön ahdistusta tai vieraannuttamista, vaan kokemus on molemmin puolin arvostava. Kun prosessiin ei liity häpeää, osapuolten on helpompi ymmärtää yhteistyötään ja pohtia tapoja kehittää sitä.

– Kenneth Gergen, Swarthmoren yliopiston tutkimusprofessori
Käännetty kirjasta: An Invitation to Social Construction

Haluatko tietää lisää 361 -yhteistyöarvioinnista?

Kerromme mielellämme lisää yhteistyöarvioinnista ja sen mahdollisuuksista juuri teidän organisaatiossanne. Räätälöimme palvelumme aina yksilöllisesti jokaista asiakasta kohden.

Kysy lisää Humap 361 -yhteistyöarvioinnista

Nimi

Organisaatio

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti