Digitaalinen yhteistyö

Digitaalinen yhteistyö

Digitaalisuus haastaa työnteon tapoja joka päivä. Vallalla olevan etätyöbuumin myötä monipaikkaisen ja mobiilin työn yhteistyöhön tarvitaan uusia keinoja. Digitaalisuus mahdollistaa yhteistyön, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisen yhteistyökulttuurin luominen on itse teknologiaa tärkeämpi investointi.

Keskity rakentamaan digitaalisen yhteistyön kulttuuria

  1. Mitä nyt tapahtuu? Organisaatioissa tehdään valtavia panostuksia digitaalisiin ratkaisuihin. Totutut työn teon tavat eivät kuitenkaan ole sellaisenaan siirrettävissä digitaalisiksi. Monipaikkaisen ja verkostomaisen työn johtaminen ja yhteistyöprosessit tapahtuvat kuitenkin osittain eri tavoin kuin kasvokkain. Työstä tulee aidosti tehokasta vasta sitten, kun organisaatiossa keskitytään rakentamaan digitaalisen yhteistyön kulttuuria.
  2. Mikä on historia? Humap on ollut yli 20 vuoden ajan kumppanina kymmenissä tutkimushankkeissa, joissa on haluttu tuoda monipaikkaisen ja verkostomaisen työn tutkimuslöydöksiä suomalaiseen työelämään. Digitaalisuuden avulla voidaan tukea yhteistyöprosessien rakentamista, oppimiskyvykkyyden kehittämistä, innovointia ja uuden tiedon luomista sekä parantaa digitaalisen vuorovaikutuksen laatua.
  3. Mitä digitaalisuus mahdollistaa? Digitaalisuus antaa mahtavat edellytykset osallistaa satoja ja jopa tuhansia ihmisiä mukaan organisaation kehittämiseen. Osallistaminen ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan sen kautta saatava moninäkökulmainen tieto toimintaympäristöstä. Digitaalisuus ei itsessään tee meistä viisaampia tai tehokkaampia – organisaatioiden paras resurssi on aina sen ihmiset ja yhteistyö.
  4. Mitä työkaluja tulisi käyttää? Itse teknologiaa tärkeämpää on luoda digitaalisen yhteistyön kulttuuria läpi organisaation. Howspace mahdollistaa digitaalisen yhteistyön muutamista ihmisistä aina kymmeniin tuhansiin henkilöihin asti. Humap on ollut kehittämässä sisaryritys Howspacen yhteistyöympäristöä asiakkaiden tarpeisiin. Uusinta teknologiaa hyödyntävä työympäristö on luotu dialogin, yhteistyön, yhteisön oppimisen ja läpinäkyvyyden edistämiseen. Operoiminen on mahdollista juuri niillä välineillä, jotka sillä hetkellä ovat käytössä oli sitten kyseessä Teams, Zoom, Skype tai jokin muu digitaalinen työympäristö.