Julkaisija: ← Blogi

Reimagining Strategy – Yhteisöllistä viisautta etsimässä 

”Elämmekö siis ihmisen parasta vai huonointa aikaa? Vastakkainasettelun sijaan onko mahdollista, että molemmat näkemykset ovat totta.”*
Tämä pysäytti minut – hyvällä tavalla.

Sain lahjaksi Olli-Pekka Heinosen mielenkiintoisen kirjan: Eletään ihmisiksi – Yhteisöllistä viisautta etsimässä (Tammi 2021). Pysäyttävän lukukokemuksen jälkeen luonnehtisin, että kirja on täynnä pohdittua ja jäsentynyttä ajattelua meistä, ihmisistä. Se on samalla havaintojen avaruus ilmiöistä ja illuusioista, joita me kaikki kohtaamme – tavalla tai toisella. Minulle Heinosen kirja näyttäytyy erityisesti näkemyksellisenä kannanottona ja puheenvuorona vastuullisemman ihmiskunnan puolesta. Suosittelen kirjan lukemista meille kaikille.

Näkyvää ja näkymätöntä – hiljaista ja äänekästä

Yhteisöllisen viisauden näkökulma on oleellinen, kun puhumme organisaation strategiasta, strategisesta ajattelusta tai strategiatyöstä. Mikäli havaintomme ympäröivästä maailmastamme pitävät paikkaansa, niin ”Vucat”, ”Banit” ja muut ajassa vaihtuvat kirjainyhdistelmät johdattelevat meidät toistuvasti ja vahvistaen sen äärelle, että tarvitsemme toisiamme yhä enemmän. Viisaus on – välillämme, ja sillä on väliä.

Yhteisöllisen viisauden teemaa lähestyy myös Itsenäisyyden juhlarahasto. Sitran laadukas palveluntarjonta jatkuu, nyt heikkojen signaalien tunnistamisen muodossa. Onko meillä riittävästi kykyä pysähtyä, rauhoittua ja kuulla, mitä rivien, bittien ja kaiken näkyvän välillä tapahtuu?

Johdan – siis palvelen

Mitä tämä kaikki tarkoittaa johtamisen kannalta? Johdon agendalla 2022 -julkaisu pureutuu monipuolisten asiantuntijanäkökulmien kautta erilaisiin ajassamme oleviin johtamisen paradigman muutoksiin.

Aika, jossa elämme, haastaa uskomuksemme vaikuttavasta yhteistyöstä. Se saattelee meitä pohtimaan yhä enemmän eettisiä valintojamme. Se pysäyttää meidät kysymysten äärelle, jossa otamme kantaa kohtuullisuuden teemoihin ylisukupolvisesti. Näiden laajojen ja merkityksellisten aihepiirien organisatoriset kannanotot ovat strategisia kysymyksiä. Yhdessä voimme synnyttää prosesseja, jotka vievät organisaatiota parhaimmillaan haluttuun suuntaan.

Johtamisesta johtajuuteen

Johtamisen rooli on jatkuvassa muutoksessa, kuten on aina ollut. Työssä vaikuttaminen tapahtuu aina suhteessa toimintakulttuuriin ja rakenteisiin, joiden parissa organisaation olemassaolon oikeutusta eletään – päivä kerrallaan. Tämä haastaa käsityksemme johtamisesta ja erilaisten johtoryhmien ihmisten tavasta ajatella, kohdata ja toimia yhdessä.

Kysymys kuuluu: mitä on sellainen johtaminen, joka mahdollistaa sen kollektiivisen luonteen toteutumisen mahdollisimman hyvin? Lukitsemmeko vai vapautammeko valtaa, tietoa, energiaa ja ajattelua? Minkälaisen ihmis- ja maailmankuvan kautta ja kanssa yhteisö arkeaan jakaa? Käydäänkö tästä yhteistä keskustelua? Muodostuuko yhteistä näkemystä?

Verkoston voima yhdistää

Kenties tässä osin oudossa ajassamme ei ole oleellista tavoitella oikeita ”absoluuttisia” vastauksia, vaan pikemminkin pysähtyä sen äärelle, mitä haluamme yhdessä ymmärtää. Mitkä ovat juuri meille ne oleellisimmat kysymykset, joihin vastaamalla  voimme vaikuttaa tulevaan? Voisimmeko ja pitäisikö meidän pohtia kysymysten asettelua yhdessä enemmän?

Yhteiset unelmat, samanhenkinen arvopohja, dialogi ja yhteistyön läpinäkyvyys ovat näkökulmia, joiden kautta erilaiset verkostot, yhteisöt ja alustat voivat löytää toisensa. Löytäminen voi tarkoittaa uudenlaista asiakasarvon tuottamista, se voi tarkoittaa monipuolisempien datalähteiden hyödyntämistä tai se voi tarkoittaa erilaisten näkemysten synnyttämää kirkasta ajattelua, jolla on vahva yhtymäkohtansa oppimiseen, yhteiskehittelyyn ja palvelukehitykseen. Tässä ajassa kestävästi ja vastuullisesti paikkansa lunastava verkosto toimii samaan aikaan paikallisen ongelmanratkaisun kuin planetaarisen vastuun äärellä. Oppivan ja vaikuttavan verkoston horisontti on samaan aikaan huominen päivä ja toisaalta ylisukupolvinen tulevaisuus.

Olen saanut pysähtyä ja oppia näiden asioiden äärellä menneen kahden vuoden aikana UAJ – Uuden ajan johtamisen verkostossa, jolle Humap on tarjonnut toiminnallisen mahdollisuuden, ja Howspace digitaalisen kohtaamisen ja oppimisen paikan.

Jos uuden ajan johtaminen kiinnostaa, niin liity mukaan vapaaehtoiseen ja ilmaiseen oppivaan ”heimoon”! Meitä UAJ-laisia on nyt jo viitisen sataa, ja uusia ihmisiä liittyy oppivaan “porukkaan” viikoittain lisää. Tämä moniääninen ja kehittyvä yhteisö on elävä esimerkki siilottomasta sekä organisaatiorajat ylittävästä foorumista ja tilasta, jolla on selkeästi myös oma strateginen tilauksensa ja latauksensa.

Viisaus on välillämme

”Yhteisöllisessä viisaudessa on kyse; miten kyetä sovittamaan yhteen erilaisia tarpeita ja näkemyksiä, hyödyntämään ja arvostamaan niitä eteenpäin pääsemisessä, muuttamaan suuntaa väkivallattomasti ja löytämään kaikkia yhdistävä lajin selviytymisen polku?”*

Organisaatiot tarvitsevat jaettua viisautta menestyäkseen yhdessä ihmisten kanssa. Strategia muotoillaan varmistamaan inhimillinen kasvu, kestävä liiketoiminta ja ihmislähtöinen kulttuuri. Tällöin keskiöön nousee kuinka yhteistyötä tehdään. Strategiatyössä se voi tarkoittaa asiakkaiden ja sidosryhmien kutsumista mukaan, henkilöstön kokemusten tarkkanäköistä kuuntelua, yhteistyön kehkeytyvää luonnetta tai irtipääsemistä ajatuksesta, jonka mukaan viisaus tulevaisuuden suunnasta piilee  suvereenin “ylimmän johdon” ajattelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa uudenlaisia kohtaamisen muotoja, paikkoja, aikoja ja tiloja. Yksilöiden tietämättömyyden tunnustaminen voi olla suurin potentiaali yhteisen ja strategisesti tulevaisuusorientoituneen näkemyksellisyyden vahvistumiselle.

*Sitaatit ovat suoria lainauksia Olli-Pekka Heinosen kirjasta: Eletään ihmisiksi – Yhteisöllistä viisautta etsimässä (Tammi 2021)

 

Lue lisää: Strategia

Lue myös