Julkaisija: ← Blogi

Uuden ajan johtaminen – egosta ekosysteemiin

Maailma muuttuu, muuttuuko ihminen? Ihmisyyden yksi ydinvoimista on ego ja sen eteenpäin vievä voima. Ilman egoa emme saisi aikaiseksi mitään. Ego on kuitenkin huono isäntä, sillä se ei lähtökohtaisesti kuuntele ympäristöään, vaan toimii oman totuutensa kautta. Ja sillähän ei nykymaailmassa pitkälle pötkitä. Pitäkäämme siis ego rengin asemassa, sillä hyvin suurella todennäköisyydellä tämä renki ei helpolla väsy.

Isännän paikalle kannattaakin päästää se viisaus, joka egon takaa paljastuu ja joka on valmis kuuntelemaan ympäristöään. Halukas ymmärtämään, tarkkailemaan, auttamaan ja toimimaan yhteisen hyvän suuntaan. Tämän ymmärrämme luontaisesti yksilöinä osana perhettä ja yhteisöä, mutta yhä enemmän myös yrityksen ja johtamisen näkökulmasta.

Johtaminen on jatkuva riippuvuussuhde

Olemme organisaation sisällä täysin riippuvaisia muiden tekemisestä, myönsimme sitä tai emme. Samalla olemme myös jatkuvassa riippuvuussuhteessa organisaation ulkopuoliseen maailmaan ja ympäröivään ekosysteemiin. Myös johtamisen muutosta voidaan kuvata tämän ymmärryksen kautta. Perinteisen autoritäärisen, määrätietoisen johtajayksilön takaa astuu esiin ympäristön kutsuun vastaava ja vaatimuksiin sopeutuva kuuntelija.

Johtamisen muutos ja uuden ajan johtaminen ilmenee Humapin asiakaskokemuksissa monin tavoin. Yhdessäohjautuvuuden ytimessä on johtaminen, joka kuuluu kaikille, ei vain ylimmän aseman haltijalle. Yhdessäohjautuvuuden kehittämisen vaiettu puoli onkin kamppailu egon kanssa. Johtaja joutuu luopumaan monista egon kasvuaineksista, mutta itsetuskiskelulta ei säästy kukaan yhteisön jäsen. Johtaminen, joka jakautuu yhden egomaanikon sijaan kymmenelle, vie yhteisön ojasta allikkoon.

Ekosysteemi sanelee johtamistarpeet

Yhtä aikaa organisaatiot etsivät keinoja navigoida omien strategisten tavoitteiden sijaan ympäristön tarpeista lähtöisin. Monet asiakkaamme kokeilevat yhdessäohjautuvaa strategiatyötä, jossa yhteistä suuntaa rakennetaan yhteistyössä henkilöstön, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tämä ei poista omien tavoitteiden merkitystä, ne vain rakennetaan ekosysteemin tarpeiden pohjalle. Tämä edellyttää henkilökohtaisen kasvun kaipuun ja egon siirtämistä sivuun.

Ja jos lopuksi palaamme kysymykseen, muuttuuko ihminen? Kyllä ihminen muuttuu, mutta kovin hitaasti, jos hän ei tiedosta muutoksen tarvetta eikä siihen ole välitöntä pakkoa. Yhä useampi johtaja kuitenkin havaitsee, että omasta egosta on tullut este organisaatiosysteemin täyden potentiaalin paljastumisen tiellä. Tilanteen muuttaminen vaatii paitsi nöyryyttä myös sinnikkyyttä, sillä systeemissä yhden tekijän muutos vaikuttaa koko systeemin. Koko systeemin on ymmärrettävä mitä on tapahtumassa ja miksi. Se vaatii aikaa, dialogia ja uuden harjoittelua käytännössä.

 

***

KAIPAATKO TYÖKALUJA JOHTORYHMÄN TYÖSKENTELYYN JA TUOREENA PYSYMISEEN?

Johtoryhmä on organisaatio miniatyyrikoossa. Uuden ajan organisaatio kehittyy keskustelu keskustelulta.

Johtoryhmän on syleiltävä keskeneräisyyttä ja epävarmuutta, kysyttävä jatkuvasti isoja kysymyksiä ja tartuttava kiinni pirullisiin ongelmiin. Johtoryhmä joka nostaa puheeksi toimintaympäristön kompleksisuuden, saa avukseen koko henkilöstön, asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Uuden ajan johtoryhmä -konsultointi parantaa asiakaskuuntelun kyvykkyyttä, yhdessä ryhmänä oppimista, uusien työtapojen omaksumista ja johtajana kehittymistä.

Tutustu palveluumme TÄSTÄ.

 

 

Ota yhteyttä

Lue myös