Hybridiajan itsensä johtaminen – tie työyhteisön menestymiseen

Yhteisön toimintatapoja muovaavat yhteisön jäseniä yhdistävät tekijät kuten samankaltaisuus, jäsenten keskinäinen erilaisuus ja mitä yhteisön jäsenten välillä tapahtuu. Näistä tekijöistä seuraa toimintaa, energiaa ja jännitteitä, jotka vievät yhteisöä johonkin suuntaan. Yhteisen suunnan, vuorovaikutuksen ja merkityksen tunteet vahvistavat organisaatiokulttuuria ja auttavat meitä menestymään yhdessä. Kollegani Pekka Pirhonen käsitteli systeemistä itsensä johtamista blogissaan moninäkökulmaisesti ja tulevaisuusnäkymiä peilaten. … Jatka artikkelin Hybridiajan itsensä johtaminen – tie työyhteisön menestymiseen lukemista