Julkaisija: ← Blogi

Digitaalisen yhteistyökulttuurin aikakausi on täällä

Työelämä on kulkenut monta erilaista vaihetta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Organisaatiot ovat kaksinkertaistaneet investointinsta teknologiaan, tehokkaat teknologiaratkaisut ovat arkipäivää ja tämän kevään aikana monipaikkainen työ on tullut kaikille tutuksi. Tutkimuksetkin sen osoittavat, että lopulta digitaalisen yhteistyökulttuurin luominen on itse teknologiaa tärkeämpää.

Olemme tällä hetkellä työelämän uuden aikakauden äärellä. Pintatason osaamisella ei enää pärjää digitaalisen yhteistyön saralla, vaan tarvitaan selkeää panostusta digitaalisen yhteistyökulttuurin luomiseen. Yhteistyökulttuuria kehittäessä on tärkeintä lähteä liikkeelle ajattelutapojen ja toimintakulttuurin muutoksesta. Kirjoitettua suunnitelmaa tärkeämpää on luoda digitaalista dialogia koko organisaatiossa osallistaen kaikki jatkuvaan muutokseen. Digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentamista voi lähestyä muun muassa seuraavista näkökulmista.

Strateginen uudistuminen on digitaalista yhteistyötä

Strategian tulee olla läsnä jokaisen työntekijän arjen työssä. Strategia on paljon enemmän kuin yksittäinen johdon laatima dokumentti. Strategiasta on hyötyä vasta sitten, kun se on osa jokaisen työntekijän toimintaa, joten strategiaprosessiin on syytä osallistaa koko organisaatio. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti on yhdessä rakennetussa strategiassa enemmän moninäkökulmaista tietoa, joka auttaa kaikkia menestymään ja onnistumaan työssään.

Digitaalisuus mahdollistaa koko henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien paikasta riippumattoman osallistumisen liiketoiminnan uudistamiseen. Kun digitaalinen yhteistyö on iso arvo yhdessä rakennetussa strategiassa, on kytkeytyminen muihin luonnollisempaa.

Digitaalisuus mahdollistaa jatkuvan muutoksen

Muutoksessa on kyse jatkuvan oppimisen ja yhteistyön rakentamisen kulttuurista, joka kantaa läpi organisaation. Sen sijaan, että muutoksesta puhuttaisiin yksittäisenä tapahtumana tai prosessina, joka viedään organisaatiossa läpi, on fokus jatkuvassa muutoksessa elämisen taidoissa ja oppimiskyvykkyydessä.

Digitaalisen yhteistyökulttuurin myötä yhteisöllinen oppiminen nousee keskeiseksi taidoksi ja muutoksessa elämisen kantavaksi voimaksi. Oppimiskyvykkyys on uuden ajan suorityskyvykyyttä.

Yhteisöllistä työhyvinvointia johdetaan digitaalisella dialogilla

Yhteisöllinen työhyvinvointi on organisaation yhteistyön ja toimintakulttuurin kehittämistä. Aikaisemmin työhyvinvointia on seurattu ja kehitetty vain yksilön näkökulmasta. Digitaalisen yhteistyökulttuurin myötä hyvinvoinnin seuraamiseen saadaan yhteisöllinen fokus ja työhyvinvoinnista tulee yhteinen asia. Dialogisen työhyvinvoinnin johtamisen näkökulman vaikuttavuus on merkittävämpi kuin perinteisillä malleilla ja tähän voidaan päästä ainoastaan yhteistyökulttuuria rakentamalla.

Monipaikkaisen työn johtaminen on uuden ajan johtamista

Johtamiskulttuurin uudistaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Monipaikkaisen, paikkariippumattoman tai varkostomaisen työn johtaminen tapahtuu monella tapaa eri tavoin kuin kasvokkainen. Yhteistyö ja sen vaikuttavuus muotoutuvat uudella tapaa digitaalisesti, mikä on otettava erityisesti huomioon johtamisessa.

Johtamisen tehtävä onkin mahdollistaa ja luoda edellytyksiä digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentumiseen. Johtamiskulttuurin muutos tulee lähteä aina johtoryhmän tasolta, sillä joryn uudistumis- ja oivaltamiskyky vaikuttaa koko organisaatioon.

Lue lisää: Kasvukulttuuri

Lue myös