Julkaisija: ← Blogi

Uuden ajan tiimityötaidot: Digitaalisuus muuttaa työnteon tavat

Olemme puhuneet digiloikasta jo vuosia, mutta poikkeustila on tehnyt työn muutoksen konkreettisemmaksi. Etätyötä käsitellessä keskitytään usein yksilön toimintaan ja jaksamiseen. Yksi isoimmista kysymyksistä on kuitenkin, miten rakentaa kukoistava digitaalinen yhteistyökulttuuri, joka tukee tiimien toimintaa.

Muutos näkyy erilaisina arjen ilmiöinä. Moni kokee työtehon kasvaneen, keskittymisen helpottuneen tai palaverien lyhentyneen ja tehostuneen, kun  ylimääräinen höpöttely jää pois. Samaan aikaan koetaan väsymystä, kiirettä ja palaveriähkyä. Kalenteri täyttyy tunti toisensa perään alkavista kokouksista ja  taukojen pitäminen unohtuu. Tehokkuuden rinnalle on syntynyt tarve myös vapaamuotoisiin virtuaalikahveihin ja etä-afterworkeihin.

Yhteistyön ja tiimityön näkökulmasta on havaittavissa mielenkiintoisia muutoksia. Tässä tiivistetysti kolme isoa siirtymää, jotka vaikuttavat ja tulevat vaikuttamaan isosti siihen, miten työtä tehdään.

Kasvokkaisesta digitaaliseen

Yksi koronan murtama myytti  liittyy kasvokkaisiin tapaamisiin. Olemme huomanneet, että samat työt, jotka hoidettiin ennen lähes kokonaan kasvotusten, voidaan hoitaa myös etänä. Yksilöt, tiimit ja organisaatiot ovat pakon edessä taivuttaneet itsensä hienosti uuteen työnteon moodiin poikkeusoloissa. Uusia digitaalisia työhön liittyviä innovaatioita on syntynyt ja syntyy tämän kevään aikana poikkeuksellisen paljon.

Palavereista yhteistyöhön

Jo ennen koronaa monet puhuivat palaveriähkystä. Viime aikoina ilmiö on vain voimistunut. Kommunikaatio ja yhteistyö on siirtynyt digitaaliseksi, kun palaverit ja vapaamuotoiset foorumit on viety virtuaalikokousten muotoon. Kalenterit täyttyvät erilaisista kokouksista. Meitä ohjaa edelleen vahvasti uskomus siitä, että työ on tehokkainta kun olemme samaan aikaan samassa paikassa.

Digitaalisia yhteistyön alustoja on jo tarjolla valtavasti ja lisää on tulossa. Meidän on yhä helpompi kommunikoida ajasta ja paikasta riippumatta. Se tarkoittaa, että parhaimmillaan voin osallistua yhteiseen tiimin keskusteluun tai organisaation strategiatyöhön silloin kuin minulle sopii – ilman palaveria. Ajasta ja paikasta riippumaton yhteistyö tulee olemaan kasvava työnteon muoto.

Tehokkuudesta inhimillisyyteen

Huoli ihmisten jaksamisesta näkyy nyt voimakkaasti. Se miten käytämme yhteisen ajan on ratkaisevaa. Mahdollisimman tiivis työskentely ei ole tässä ajassa kaikkein tehokkainta. Tehokkuus riippuu siitä, mikä on ihmisten energiataso ja jaksaminen.

Tiimin on myös oltava yhdessä vapaamuotoisilla tauoilla, koettava yhteistä merkitystä ja psykologista turvallisuutta. Yhdessä olemista voi kokea fyysisesti samassa huoneessa tai yhtä hyvin virtuaaliyhteyden kautta – kamerat ja sydän auki. Inhimillinen yhteys on mahdollista saavuttaa myös digitaalisesti.

Ota yhteyttä