Poikkeuksellisen jännittävää – Mitä voimme oppia jännitteistä? 

Kriisi- ja poikkeusajat töytäisevät asiat, tuntemukset ja ajatukset liikkeeseen uudella voimalla. Se, mikä pysyy ”normiarjessa” pinnan alla, tulee esiin, kärjistyy ja polarisoituu. Jännitteiden ilmitulo on tämän poikkeustilan lahja oppimiselle. Jännitteet ovat oppimisen liikkeellepaneva voima, jos tahdomme. Jännitteet ja ääripäiden polarisoituminen viekottelevat meitä ratkaisemaan, taistelemaan, puolustamaan ”oikeaa” käsitystä tai näkökulmaa. Toinen yleinen vaihtoehto suhtautua jännitteisiin on … Jatka artikkelin Poikkeuksellisen jännittävää – Mitä voimme oppia jännitteistä?  lukemista