Julkaisija: ← Blogi

Kollektiivinen viisaus käyttöön poikkeustilanteessa

Työelämä muutti toimistoista kotisohville yhdessä yössä. Viime viikot ovat nostaneet esille monen tasoisia haasteita aina vessapaperin hamstraamisesta ja etäkoulusta ahdistukseen ja pelkoon läheisten menettämisestä. Paljon on muuttunut, mutta ratkaisut tämän hetken ongelmiin löytyvät yhteisön sisältä.

Puhutaan, että työ on mullistunut pakon edessä. On kuitenkin monia, joiden työ ei ole tosin paljoa muuttanut. Esimerkiksi me olemme tottuneet tekemään työtämme pääosin virtuaalisesti, toinen Tampereella, toinen Helsingissä. Toki meiltäkin on jäänyt pois säännölliset kasvokkaiset kohtaamiset ja asiakkaat ovat siirtyneet täysin ruudun toiselle puolelle.

Opimme poikkeustilassa tärkeitä tulevaisuustaitoja

Tästä poikkeustilanteesta on tulossa kovaa vauhtia “uusi normaali”. Niin valitettava kuin tämä tilanne onkin, olemme tämän jälkeen viisaampia ja valmiimpia työelämän haasteisiin, joiden kanssa kamppailimme jo ennen tätä kevättä. Tämän jälkeen meidän ei toivottavasti tarvitse enää puhua työelämän muutoksesta. Eikä fyysisestä etäisyydestä ja henkisestä läheisyydestä, sillä ihmiset ovat jo kuukauden päivät ottaneet käyttöön luovia tapoja olla yhteyksissä toisiinsa, välittää ja pitää huolta.

Maailma muuttuu monista eri syistä monilla eri tavoilla monissa eri paikoissa. Tämä pieni virus, joka levisi yhdestä ihmisestä ympäri maailmaa, on vain tehnyt sen meille näkyväksi. Joku on jakanut ajankin jo sen mukaan: aika ennen koronaa (ekr.) ja sen jälkeen (jkr.) Se, miten maailma muuttuu nyt ja tulevaisuudessa, sitä emme tiedä. Varmaa on vain muutos, joka on elämän perusominaisuus.

Kollektiivinen viisaus on ratkaisu moniulotteisten ongelmien vyyhtiin

Pysyvyys ja jatkuvuus ovat olleet monille meistä turvallisuutta synnyttäviä tekijöitä. Meillä ihmisillä on kyky kuvitella ja suunnitella. Ajatella asioita eteenpäin. Olemme luoneet elämäämme tietyt hyvät tutut rakenteet ja käytänteet, jotka ovat mahdollistaneet ennakoinnin vuosien päähän. Kahvitauot, vuosikellot, strategiat ja projektisuunnitelmat. Kunnes yllättäen kaikki muuttui. Jokaisen tutun rakenteen perään hyppäsi kysymysmerkki.

Työyhteisöt ovat käyneet läpi rankan resilienssitestin, jossa niiden muutosjoustavuus on testattu. Muutos on nostanut esiin sen, millainen kulttuuri piilee rakenteiden takana, miten joustavasti, ketterästi ja sopeutuen yhteisö toimii yhdessä muutoksen keskellä. Kaikki työyhteisöt on tyrkätty tavalla tai toisella jopa kipeälle epämukavuusalueelle. Kuitenkin juuri epämukavuusalue on oppimisen ja uudistuvan kasvun paikka.

Epämukavuusalue ohjaa uudelleen muotoutumiseen

Olemme huomanneet, kuinka monissa työyhteisöissä jäädään epämukavuusalueelle odottamaan, että johto linjaa, osoittaa suuntaa ja päättää, mitä tulee tehdä seuraavaksi. Hierarkiaan ja rakenteisiin on luonnollista yrittää nojautua tällaisessa tilanteessa, mutta uskallamme edelleen väittää, että viisaus ei asu ainoastaan johdon vaan koko henkilöstön päiden välillä. Ja nyt jos koskaan on tärkeää kanavoida koko organisaation havainnot, osaaminen ja viisaus yhteiseksi, uutta luovaksi energiaksi.

Siksi olemme Humapissa kehittäneet asiakkaidemme tueksi virtuaalisen Tilannehuoneen, jonka avulla muodostetaan yhteinen tilannekuva koko organisaation, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kirkastetaan yhteistä tavoitetta ja prioriteetteja uudessa tilanteessa ja aktivoidaan koko organisaatio vuorovaikutteisesti vahvistamaan strategista muuntautumiskykyä ja jatkuvaa oppimista kompleksisessa maailmassa.