Julkaisija: ← Blogi

Luottamus ja avoin vuorovaikutus mahdollistavat uudistumisen

Työelämässä jatkuva oppiminen ja kyky uudistua ovat kannattavan ja laadukkaan toiminnan perusta. Uusien ideoiden kehittäminen, toimintatapojen uudistaminen, strateginen kehittäminen ja ongelmanratkaisu vaativat erilaisten ihmisten osaamista ja toimivaa vuorovaikutusta. Oleellista on se mitä tapahtuu ihmisten välillä.

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä oman toiminnan vaikutus yleiseen ilmapiiriin ovat kiinnostaneet minua läpi työhistoriani. Sain viime vuonna mahdollisuuden toimia koehenkilönä Humex-projektissa, jossa tutkittiin empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen mekanismeja digitalisoituvassa työelämässä.

Tutkimuksessa pääsin tekemään ongelmanratkaisutehtäviä yhteistyössä minulle tuntemattoman henkilön kanssa. Samaan aikaan meiltä molemmilta mitattiin aivosähkökäyrää ja sykettä. Tutkimustilanteessa testattiin, miten ongelmanratkaisu onnistuu, miten koemme yhteistyön sujuneen ja synkronoituvatko aivosähkökäyrämme eli toimimmeko samalla “aaltopituudella.”

Uudistumiskykyinen ilmapiiri ja oman toiminnan vaikutus

Aivotutkimukseen osallistumisen jälkeen olen pohtinut entistä enemmän ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitystä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Vuorovaikutus on erilaista riippuen siitä, olemmeko läsnä samassa huoneessa vai virtuaalisesti. Oleellista kuitenkin molemmissa on, mitä tuomme mukanamme yhteiseen tilaan ja miten omalta osaltamme rakennamme yhteistyötä.

Työelämässä yhteistyösuhteiden merkitys ja vuorovaikutuksen onnistuminen ovat suoraan yhteydessä toiminnan laatuun. Ratkaistavat asiat eivät ole useinkaan yksinkertaisia ja siksi tarvitsemme entistä enemmän eri tavalla ajattelevien ihmisten osaamista, erilaisia näkökulmia sekä yhteistyötaitoja. Jatkuva oppiminen ja kyky uudistua sekä ihmisymmärrys ovat työelämän ytimessä. Minkälaisessa ilmapiirissä ja yhteistyökulttuurissa jatkuva uudistuminen on mahdollista? Minkälaista vuorovaikutusta meidän kannattaa vaalia?

Joidenkin ihmisten kanssa olemme helposti samalla aaltopituudella, mutta joskus paras osaaminen löytyy ihmiseltä, joka ajattelee aivan eri tavalla. Erilaisten näkemysten ja erilaisten ihmiskäsitysten vallitessa vuorovaikutustaitoja haastetaan. Olisi hienoa, jos pystyisimme kuuntelemaan uteliaasti erilaisia näkökulmia ja rakentamaan yhteistä näkemystä erilaisuutta arvostaen.

Oppimiskykyinen yhteisö rakennetaan yhdessä

Oppiminen ja uuden kehittäminen edellyttävät psykologisesti turvallista ilmapiiriä, jossa luottamusta rakennetaan pitkäjänteisesti. Ihmistä arvostava, oikeudenmukainen ja oppimiskykyinen yhteisö rakennetaan yhdessä. Vuoropuhelu ja luottamus ihmisten välillä ovat uutta luovia voimia.

Miten voisin itse edistää luottamuksen rakentumista ja oppimiskykyisen yhteistyön luomista?

  1. Pyrin pitämään itseni uteliaana uudelle ja kehittymään jatkuvasti. Arvioin omaa toimintaani, kehitän osaamistani arjessa ja pidän huolta omasta työkyvystäni sekä palautumisestani. Uskon, että hyvä toimintakyky edistää uuden oppimista, kykyä tehdä päätöksiä, kykyä olla läsnä kohtaamisissa ja toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
  2. Luotan ja toimin luotettavasti. Olen aidosti kiinnostunut ja kuuntelen. Pyrin ensisijaisesti luottamaan ihmisiin  olematta sinisilmäinen: luottamus rakentaa luottamusta. Vaalin arvostavaa kohtaamista ja muistan myös kiittää. Jos luottamusta koetellaan, otan asian rohkeasti ja rakentavasti puheeksi. Pyrin olemaan oikeudenmukainen.
  3. Pyrin selkeään viestintään ja kehitän vuorovaikutustaitojani. Haluan mahdollistaa merkityksellisiä kohtaamisia. Pyrin olemaan myönteinen ja rakentava. Vahvistan halua rakentaa yhteistä ymmärrystä – samaa mieltä ei tarvitse olla. Erilaiset näkemykset luovat uutta ymmärrystä. Pyrin avoimuuteen. Puhun kielellä, joka edistää yhteistyötä ja osoittaa arvostusta. Pyrin jatkuvasti kehittymään myös kuuntelijana ja olemaan tilanteissa läsnä vielä paremmin.

Miten sinä rakennat arvostavaa ilmapiiriä ja oppimiskykyistä yhteisöä?

Lue myös