Julkaisija: ← Blogi

Digitaalisuuden avulla kohti matalampaa organisaatiota

Digitaalisuus on tuonut työelämään mukanaan ennen näkemätöntä vapautta. Yhä useammassa työssä on mahdollista vaikuttaa, milloin ja missä työtä tehdään. Käsitys työpaikasta on muuttunut. Fyysisten työympäristöjen rinnalle on tullut uudenlaisia digitaalisia ja sosiaalisia työympäristöjä, sillä mobiili ja monipaikkainen työ on yhä useamman ihmisen työarkea.

Digitaalisuus luo meille lukemattomia mahdollisuuksia muotoilla työtä uudelleen. Digitaalisuus ei kuitenkaan tee työtä puolestamme, vaan meidän pitää osata kysyä oikeita kysymyksiä ja valjastaa digitaalisuus mahdollisimman järkevästi käyttöömme. Ohessa kolme näkökulmaa, miten digitaalisuutta voidaan tarkastella teknologian sijaan mahdollistamisen näkökulmasta.

Digitaalisuus luo yhteistä aikaa

Uudenlainen työntekemisen tapa luo myös uudenlaisia osaamisen tarpeita. Tai tarkemmin sanottua oppimisen tarpeita. Meidän on opittava rakentamaan uusia yhteisöllisiä ja kollektiivista viisautta tukevia työn tekemisen tapoja. Kasvokkain tapahtuvan työn merkitys ei vähene, vaan sen rinnalle tulee uusia kohtaamisen ja yhteisöllisyyden muotoja. Olen havainnut, että monien työyhteisöjen ja tiimien on entistä haastavampaa löytää yhteistä aikaa kasvotusten. Näyttää vahvasti siltä, että missään työssä yhteisen ajan tarve ei vähene, vaan päinvastoin sille näyttäisi olevan erityistä tarvetta. Muuttuvassa työelämässä tarvitsemme entistä enemmän yhteistä aikaa, mikä on mahdollista uusin digitaalisin muodoin. Yhteisen ajan tavat on muotoiltava vastaamaan organisaation tai tiimin kokoa ja työnteon rytmejä.

Tiedon säilyttämisestä tiedon muodostamiseen

Digitaalisuuden suhteen yksi mullistava siirtymä liittyy tietoon. Digitaaliset alustat ovat perinteisesti rakennettu tukemaan tiedon säilytystä ja hallintaa. Nykyään markkinoille tulee uusia ratkaisuja, jotka ovat lähtökohtaisesti rakennettu tukemaan yhteisen tiedon luomista ja yhteisöllisen työn tekemisen tapoja. Näistä mielestäni ketterin ja monipuolisin digialusta on Howspace, joka on rakennettu erityisesti yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta sekä pienten että suurten ryhmien kanssa. Nämä uudenlaiset digitaaliset alustat myös haastavat vallitsevia ajattelutapoja. Teemme yhä voimakkaampaa siirtymää yksilökeskeisen tiedonhallinnan aikakaudesta yhteisölliseen tiedon muodostamisen aikakauteen.

Digitaalisuus tukee yhdessäohjautumista

Yhä useammat organisaatiot ottavat rohkeita askelia kohti yhdessäohjautuvuutta. Perinteiset ylhäältä alas (vertikaalisesti) johdetut organisaatiot lähtevät rakentamaan matalampaa (horisontaalista) ja ketterämpää organisoitumisen tapaa. Tämä siirtymä muuttaa työnteon tapaa merkittävästi ja viestinnän merkitys nousee entistä tärkeämmäksi. Uudet digialustat tekevät viestinnästä entistä helpompaa, osallistavampaa ja vaikuttavampaa. Digitaalisuus tukee läpinäkyvyyttä sekä nopeuttaa yksilöiden ja tiimien välistä viestintää ja päätösten tekemistä. Koko organisaation asiantuntijuus voidaan kytkeä yhteiseen käyttöön – organisaation koosta tai ihmisten toimipisteiden lokaatiosta riippumatta. Koskaan aiemmin ei ole ollut yhtä helppoa ottaa koko organisaatio mukaan sen liiketoiminnan kehittämiseen.

 

 

 

Ota yhteyttä

Lue myös