Julkaisija: ← Blogi

Miten nipusta huippuyksilöitä tulee johtoryhmä?

Johtoryhmän jokainen jäsen on osa isompaa kokonaisuutta. Koko johtoryhmän toiminta perustuu kollektiiviseen viisauteen. Kirjoitimme 20-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi oppaan “Uuden ajan johtoryhmä – Mitä oppivan systeemin johtaminen ja digitaalinen dialogiloikka tarkoittavat johtoryhmätyössä?”. Tässä ensimmäiset maistiaiset johtoryhmän tueksi.

Merja Siivonen kirjoitti blogissamme kollektiivisesta viisaudesta. Teksti perustuu systeemiseen ajatteluun, jonka mukaan jokainen on osa kokonaisuutta ja vaikuttaa toimintaan ja tuloksiin. Monitilojen ja digitaalisuuden yleistyttyä johtoryhmään kuuluminen on entistä näkyvämpää, mutta johtoryhmäkuva ja johtoryhmän viisaus syntyvät kollektiivisesti.

Johtoryhmässä tarvitaan itsen johtamista

Johtaminen ei ole enää pelkästään yhden hengen homma, vaan johtaminen tapahtuu laajemmin koko organisaatiossa ja myös johtoryhmässä. Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee yhä enenevässä määrin itse huolehtia siitä, että tekee työtään mahdollisimman tuloksellisesti ja hyödyllisellä tavalla. Yhä harvemmin arjessa on joku seuraamassa, kontrolloimassa tai käskyttämässä, vaan jokainen vastaa itse omasta osuudestaan sekä työyhteisölle että johdolle. Itsen johtamisen voidaan siis sanoa olevan tärkeä taito johtoryhmäläiselle.

Hyvien jory-yksilöiden rypäs ei vielä ole toiveitten jory, mutta on joitain itsen johtamisen kotiläksyjä joita jokaisen joryssä toimivan on syytä harjoittaa.

Hyvän johtoryhmän jäsenen kotiläksy

Johtoryhmän jäsenen näkökulmasta on syytä siirtää vähemmän fokusta egosysteemiin ja enemmän fokusta ekosysteemiin. Kyse on henkilökohtaisesta kasvusta ja kypsymisestä minäkeskeisestä maailmankuvasta systeemiseen kokonaisymmärrykseen. Otto Scharmer on kuvannut tätä itsen hahmottamista ympäristössään neljän kehitysvaiheen kautta, ikäänkuin tapoina tarkastella ja kuunnella maailmaa ja myös omaa sisäistä maailmaansa.

Ensimmäinen vaihe on ”MINÄ MINUSSA/ I-IN-ME”. Tässä vaiheessa johtoryhmän jäsen on jumissa omissa ajatuksissaan ja uskomuksissaan.Egon voima on vahva ja eteenpäin kuljetaan kuin automaatiolla. Tällöin uudistuminen on vaikeaa.

Toisessa vaiheessa siirrytään tarkastelemaan ”MINÄ ASIASSA / I-IN-IT”. Kun johtoryhmän jäsen uskaltaa tehdä matkan omille rajoilleen ja kurkistaa oman katsantokannan ulkopuolelle. Kyseenalaistamalla omat uskomukset, tarinat ja aikaisemmat tiedot, on mahdollista alkaa tarkkailla ulkopuolista maailmaa. Tunteilla ei ole vielä sijaa ajattelussa, mutta yleensä uudistumisen mahdollisuuksia alkaa näkyä horisontissa.

Kolmas vaihe on ”MINÄ SINUSSA / I-IN-YOU”. Raja itsen ja ulkomaailman välillä avautuu tai muuttuu huokoiseksi. Astumalla ulos itsestä egon voima vaimenee. Kuuntelemalla muita uudella tasolla on mahdollista asettua muiden tilanteeseen ja tuntea empatiaa. Kun uudistumisenergia lähtee muista, oma muutosmatka voi alkaa.

Neljäs ja viimeinen vaihe on ”MINÄ TÄSSÄ HETKESSÄ / I-IN-NOW”. Johtoryhmätyöskentelyn ytimessä on olla läsnä tässä hetkessä. Tämä onnistuu vain pysähtymällä ja hiljenemällä, jolloin ajattely, tunteet ja intuitio yhdistyvät. Tehokkaamman toiminnan näkökulmasta on johtoryhmässä pystyttävä olemaan avoinna mahdollisuuksille, kytkeytymään muihin kokonaisena ja autenttisena ihmisenä.

Uuden ajan johtoryhmä

Uuden ajan joryssä jokainen yksilö avautuu sekä sisäiseen maailmaansa että jory-kollegoiden suuntaan. Seuraavia kysymyksiä nousee joryssä esiin:

  • Voinko olla joryn jäsenä oma aito itseni, näyttää unelmani ja haavoittuvuuteni?
  • Voiko jory olla aito tiimi, jossa jäsenet toimivat kasvun, oppimisen ja hyvinvoimisen sparrauskumppaneina?
  • Onko joryn mahdollista keskustella liiketoiminnan substanssi-asioista aivan uudella tavalla?
  • Onko mahdollista hylätä siiloajattelu ja rakentaa kokonaisvaltaista yhteistoimintaa?
  • Tuleeko mahdolliseksi näyttää substanssitasollakin haavoittuvuutensa ja pyytää sparrailuapua oman liiketoiminta-alueen kehittämiseksi?

Etsi omat tapasi olla johtoryhmän lähettiläs – omassa porukassasi ja asiakkaiden luona. Et voi hetkeäkään olla olematta tuo lähettiläs, joten etsi oma luonteva tapasi tehdä energisoiva jory-efekti – ja koska kyse on itsen johtamisesta, pidä huoli että valitsemasi tapa ei väsytä sinua.

 

Ota yhteyttä

Lue myös