Julkaisija: ← Blogi

Miltä näyttää työelämän tulevaisuus? Asiantuntijat vastaavat

Suomalainen työelämä elää tällä hetkellä historian kovinta murrosvaihetta. Tämän murroksen ymmärtämiseen tarvitaan käsitystä muutoksen kokonaisvaltaisuudesta ja kompleksisesta luonteesta. Ajatus siitä, miltä tulevaisuuden työelämä tulee näyttämään, voi tuntua haastavalta, mutta ilmassa on jatkuvasti signaaleja tulevasta. Niinpä halusimme lähteä tarkastelemaan työelämän asiantuntijoiden kanssa sitä, millaisia havaintoja  he ovat tehneet meneillään olevasta murroksesta.

Työn tekemisen muutos on kompleksinen kokonaisuus, joka näkyy työn muotojen ja työsuhteiden moninaistumisessa, työn organisoitumisessa, sisällöissä, osaamisessa, toimeentulossa ja työn merkityksellisyyden kokemuksissa. Työn aika- ja paikkasidonnaisuus vähenee niin ikään jatkuvasti. Samaan aikaan puhutaan siitäkin, miten teknologia tulee korvaamaan entistä enemmän rutiininomaisia töitä. Työmarkkinoiden joustavuus lisääntyy tukien yksilön autonomiaa, mutta samaan aikaan yhteistyön ja yhteisen osaamisen jakaminen nousee keskiöön.

Työelämän tulevaisuuden kompleksisuus, käsillä olevat muutokset ja ennakoimattomuus nostavat esiin niin intoa puhkuvia kehityshankkeita, innovaatioita, uusia, tulevaisuuteen luotaavia haavekuvia kuin pelkojakin. Samaan aikaan Työolobarometrit kertovat, että työssäkäyvillä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia oppia ja osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen. Uusi teknologia ja sen mahdollistamat työtavat ovat monille työnteon arkea. Mutta miltä työelämän tulevaisuus näyttää ja miten siihen voitaisiin valmistautua yhdessä?

Agendana parempi työelämä

Työelämän suunnanmuutokset nousevat tasaisesti esiin kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla. Kuten ehkä jo tiedätkin, Humap on onneksemme saanut olla viimeisimmät 20 vuotta mukana tukemassa keskeisimpien suomalaisten julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijoiden kehityspolkua. Juhlavuoden kunniaksi päätimme tehdä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa kartoituksen siitä, mihin suuntaan tulevaisuuden työelämä näyttää olevan kehittymässä.

Kysyimme työelämän asiantuntijoilta, mitä merkkejä he näkevät työelämän muurroksesta omassa organisaatiossaan ja työympäristössään. Jatkuva oppiminen, työn merkityksellisyys, itseohjautuvuus, matalat organisaatiorakenteet, monipaikkainen työ sekä työn ja vapaa-ajan rajat olivat kantavia teemoja keskustelussa. Työtä halutaan viedä entistä itseohjautuvampaan suuntaan jaksamista unohtamatta. Työ nähdään hyvin verkostomaisena ja yhteisöön halutaan nojata – ja on nojattava – yhä enemmän. Digitaaliset ratkaisut ovat isossa asemassa mahdollistamassa monipaikkaista ja kokonaisvaltaisempaa työelämää, jossa ihminen kohdataan kokonaisena, ei vain työntekijänä muiden joukossa.

Tulosten analysoinnissa on hyödynnetty digitaalisen yhteistyöalusta Howspacen tekoälyominaisuutta, jonka avulla saamme louhittua isosta aineistoista tulevaisuuden keskeisimpiä muutoksen signaaleja. Keskeisimmille teemoille uskollisina olemme nyt hahmotelleet 20-vuotisjuhlavuodellemme 20 tapahtumaa keskeisimmistä työelämän murroksen teemoista!

 

Lue myös