Julkaisija: ← Blogi

Onnistumiset seuraavat laadukasta muutosmatkaa  

Vain muutos on pysyvää. Onneksemme ja harmiksemme sanonta on totta. Muutos tarjoaa meille mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun, tiimien uudenlaisten suhteiden rakentamiseen, työyhteisönä kehittymiseen, organisaation tarkoituksenmukaisempaan toimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen haluttuun suuntaan.

Muutoksen ja oppimisen ansiosta ihmislajimme on ylipäätään säilynyt ja selviytynyt tähän päivään saakka. Nykyinen talousjärjestelmämme on lisäksi mahdollistanut ennennäkemättömät edellytykset vastuulliselle ja globaalille kehitykselle, josta on tutkittua näyttöä.

Muutos haastaa, mutta palkitsee

Muutos kuitenkin myös haastaa meitä päivittäin. Monesta suunnasta tulevat impulssit ja signaalit pakottavat meidät kokemaan, tuntemaan, ajattelemaan, arvioimaan ja toimimaan eri tavalla huomenna kuin tänään. Se ei ole aina helppoa. Samassa muuttuva ja muuntuva työelämä kyseenalaistaa työn tekemisen muodot, suhteiden ja verkostojen dynamiikan sekä käsityksemme johtajuudesta ja johtamisesta.

Muutoksen ja muutostarpeen kohtaavat meistä jokainen omalla tavallaan. Jotta voimme synnyttää riittävää yhteistä ymmärrystä organisaation asiakas- ja strategialähtöisen prosessin suunnasta, täytyy meidän rakentaa organisaatiossa ennen muuta luottamukseen perustuvaa vuoropuhelua. Vuoropuhelua ja yhteisiä merkityksiä ja tavoitteita, joihin ihmiset voivat liittyä, joita he voivat ihmetellä, joita voidaan yhdessä kyseenalaistaa, ja joihin halutaan osallistua oman osaamisen kautta.

Muutos tehdään yhdessä

Joukkueen tuloksellinen muutosmatka on seurausta suorituskyvystä sekä ihmisten koetusta työkyvystä ja hyvinvoinnista, joiden taustalla kulkee laadukkaasti johdettu yhteisöllinen ja tavoitteellinen prosessi.

Työyhteisössä yksilöiden työkykyyn liittyvät tekijät kohtaavat organisaation liiketoimintaa ohjaavat agendat. Tämän kehityssuunnaan äärellä on ilo liittyä osaksi Humap-joukkoa! Lähden innolla oppimaan, tutustumaan ja kehittämään suomalaista työelämää yhdessä Humap-kollegojen, sidosryhmiemme, verkostojemme ja asiakkaidemme kanssa. Kesä on uudistumisen aikaa ja tarjoaa varmasti myös uusia ideioita ja näkökulmia muutoksessa elämiseen. Odotan innolla syksyisiä kohtaamisia.

Työhyvinvointi lähtee siitä, että organisaatioissa on oltava keskusteluja, joihin ihmiset voivat liittyä, joita he voivat ihmetellä, joita voidaan yhdessä kyseenalaistaa, ja joihin halutaan osallistua oman osaamisen kautta.