Julkaisija: ← Blogi

Kun työelämä villiintyy, on ratkaisu uuden ajan johtaminen

Toimintaympäristön monimutkaistuessa ja muuttuessa myös työ uudistuu. Käsillä tehtävän, toistuvan ja mekaanisen työn vähentyessä aivoilla tehtävä ja monimutkaistuva työ lisääntyy. Työ hakee jatkuvasti uusia ulottuvuuksia, siitä tulee villi ja kesyttämätön. Systeeminen suhteiden johtaminen on avain tämän villin työn kesyttämiseen. Systeeminen johtaminen on olosuhteiden muovaamista sellaiseksi, että ihmiset ja asiat voivat kytkeytyä toisiinsa rauhassa.

Mekaaninen työ muuttuu jatkuvasti muotoutuvaksi yhteistyöksi

Työstä on tullut villi. Se ei tapahdu enää työpaikoilla tai työpöydillä, yksin oman pään sisällä eikä edes välttämättä oman organisaation sisällä. Moderni työ tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden välillä, se tapahtuu kahviloissa, junissa, illallisella ja kotona sängyssä. Et voi koskaan aavistaa, milloin työ putkahtaa mieleesi. Villi työ on muuttuvien asiakastarpeiden, erilaisten näkökulmien ja hiljaisten signaalien kuuntelua, pirullisten ongelmien ymmärtämistä, uusien konseptien ja merkityksien synnyttämistä. Uutta työtä eivät rajaa valtiot, organisaatiot, tiimit, roolit tai tehtäväkuvaukset.

Joka aamu arvaamattomasti kehittyvä työ vaatii tekijöiltään uutta osaamista; tutkimisen, kokeilemisen, luovan leikin sekä priorisoinnin ja strategisen ajattelun kykyä – ei ainoastaan yksin vaan yhdessä muiden kanssa. Villissä työssä parhaat tulokset syntyvät ihmisten välisissä suhteissa.

Asioiden johtamisesta systeemin johtamiseen

Vanhan työn aikana johtamisuskomukset perustuivat esimiehen kiistattomaan substanssitietämykseen ja sen mukana komentoihin, porkkanaan ja kontrolliin. Vanhan työn johtaminen oli prosessien määrittelyä ja tehtävien jakamista. Se perustui ajatukseen  organisaatiosta “koneena”, jossa johtamistekojen seuraukset ovat aina ennustettavissa, mitattavissa ja selitettävissä. Johto ajatteli ja kertoi mitä tehdään, työntekijät tekivät sen.

Villiä ajattelutyötä on mahdoton purkaa delegoitaviin osiin. Työ on kokonaisuus aina asiakkaan kokemukseen saakka. Työntekijät, johto, asiakkaat, asiakkaan asiakkaat, kumppanit, kilpailijat, palkkajärjestelmät, rakenteet, toimintamallit jne. muodostavat inhimillisen systeemin, jossa jokaisen tekijän muutos vaikuttaa kokonaisuuteen ja kokonaisuus vaikuttaa systeemin osiin. Se ei ole enää perinteinen tehdas.

Villi työ tarkoittaa sitä, että asiat ovat kompleksisia ja yhä monimutkaisemmin kietoutuneet toisiinsa. Lisäksi ihmisten tunteet, tarpeet, uskomukset, aikaisemmat kokemukset ja erilaiset kontekstit saavat aikaan sen, että jokaisen näkökulmasta asia näyttäytyy hieman eri tavalla ja saa erilaisen tulkinnan.

Systeeminen johtaminen on suhteiden kehittämistä

Systeeminen johtaminen on olosuhteiden rakentamista sellaisiksi, jossa ihmiset voivat kytkeytyä, synnyttää yhteisiä ajatuksia ja itseohjautua fiksulla tavalla. Se on oleellisten suhteiden näkemistä ja vuorovaikutusprosessien kehittämistä. Kun johtaja pitää huolta ihmisistä ja yhteisestä merkityksestä, ihmiset pitävät kyllä huolen asiakkaista, asioista ja tuloksista.

Systeemi ohjautuu jatkuvan palautteen kautta. Monipuolinen tieto erilaisista lähteistä, asiakkailta, kumppaneilta, kollegoilta mahdollistaa suunnan tarkistamisen ja ryhmät voivat ohjautua kollektiivisesti yhdessä. Systeemisen johtamisen kautta organisaation resilienssi paranee – suunta ja merkitys rakentuvat aina uudestaan. Itseohjautuvaa systeemiä voidaan kutsua ns ”Complex Adaptive System”, eli monitahoinen jatkuvasti muotoutuva ja mukautuva systeemi tai elävä organismi.

Systeemin uudistuu pienten kokeilujen kautta. Kokeilut muuttavat systeemiin juurtuneita kaavamaisuuksia, esim järjestää eri tavalla yhteistyökuvioita eli saattaa yhteen uusia ihmisiä tai tuoda jotain muuta uutta erilaisuutta systeemiin. Kokeilua arvioidaan sopivan ajan kuluttua tutkimalla mitä havaintoja tehdään uudesta nykytilasta, mitä vaihtoehtoja on seuraavaksi askeleeksi ja päätetään uuden kokeilun käynnistämisestä.

Villi työ ei kesyynny, mutta sen energia ja potentiaali tuottaa hyvää, kun ihmisten systeemi pidetään elinvoimaisena jatkuvan merkityksen etsimisen, kokonaisuuden ymmärtämisen sekä itseohjautuvuuden kautta.

 

 

Lue lisää: Johtaminen

Lue myös