Julkaisija: ← Blogi

Neljä vinkkiä: Näin valjastat digitaalisuuden liiketoiminnan edistämiseen

Digitaalisuus on tullut jäädäkseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työelämä on kokenut valtavan mullistuksen, kun digitaalisuus on laittanut työnteon tavat uusiksi. Digitalisaatio ei ole pelkästään muuttanut tapaa dokumentoida, sopia tapaamisia ja olla vuorovaikutuksessa, vaan sen vaikutukset ulottuvat paljon syvemmälle – aina työntekijöiden identiteettiin asti. Digi on loistava renki, mutta huono isäntä. Organisaation uudistaminen lähtee digitaalisuuden valjastamisesta, joten kokosimme konsulttiemme kanssa yhteen neljä parasta digivinkkiä.

1. Avaa uusi yhteisen ajattelun ulottuvuus

Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden tehdä ajattelua entistä paremmin näkyväksi. Organisaatiossa on olemassa jo valtavasti tietoa ja osaamista, joka täytyy saada näkyväksi ja kaikkien hyödynnettäväksi. Digitaalisuus tuo kaikkeen tekemiseen uuden läpinäkyvyyden tason. Digitaaliset alustat tarjoavat mahdollisuuden luoda uutta tietoa ja ymmärrystä ajasta ja paikasta riippumatta.

Viimeisimpänä mieleeni tulee esimerkki digin hyödyntämisestä yhteisessä ajattelussa asiakkaamme työpajatyöskentelystä. Virtuaaliseen työpajaan osallistunut esimiesporukka osallistui valmennukseemme linjoja pitkin, mutta samalla jokainen osallistuja reflektoi omia ajatuksiaan toisille näkyvästi digialustan kautta. Digitaalisuus vei tässä tapauksessa yhteisen ajattelun kiistatta uudelle tasolle. Reflektoinnille ei tarvinnut varata erikseen aikaraamia työpajaan, vaan aktiiviset käyttäjät pystyivät tekemään useampaa asiaa yhtä aikaa keskeyttämättä muiden puheenvuoroja. Osallistujien kokemus työpajan jälkeen oli, että esimiesyhteisö ei ole koskaan päässyt keskusteluissaan niin syvälle kiinni toisten osaamiseen.

Ajatuksienvaihto ja dokumentointi on nopeampaa ja helpompaa niin yksilöiden kuin ryhmänkin tasolla, kun käytössä ovat tarkoituksenmukaiset digivälineet. Yhtä aikaa digitaalisesti ajattelu on tehokkaampaa, eikä metodien tarvitse olla mullistavia, kun osataan hyödyntää digiä tehokkaasti. Digitaalisuus mahdollistaa yhtäaikaisia keskusteluja, joita kasvokkain ei voitaisi edes käydä, vieläpä asynkronisesti. Työelämässä vaaditaan yhä enemmän yhdessä tekemistä, mutta samaan aikaan ihmisillä on yhä tiukemmat aikataulut. Yhteinen ajattelu ei ole enää sidoksissa samaan aikaan paikkaan ja tilaan.

Matti Hirvanen

2. Tee ihmisestä työelämän paras käyttöliittymä

Digitaalisuus on luonut meille erilaisia uhkakuvia siitä, tarvitaanko ihmisiä tulevaisuudessa enää ollenkaan. Silti samaan aikaan tiedetään, että työmme on muuttumassa yhä läikkyvämmäksi ajankäytön ja verkostoitumisen suhteen. Työn läikkymisen lisäksi jatkuva oppiminen on läsnä arjessamme, mikä takaa sen, että tekoäly ja digitaalisuus ovat korvaamaton apu, mutta eivät lopulta uhka työpaikoillemme. Työelämän kriittisimpiä kysymyksiä onkin, miten digitaalisilla työ- ja keskustelutavoilla saadaan aikaan rajoja ylittävää organisoitumista ja ajattelua, joita työelämässä niin kipeästi kaivataan. Me tarvitsemme uudenlaisen digi-identiteetin, joka auttaa meitä ketterään, osaamisrajoja ylittävään, tunneälykkääseeen organisoitumiseen ja oppimiseen.

Digitaalisuuden hyödyntäminen ei voi lähteä liikkeelle pelkästään tehokkuusajattelusta, joka perustuu tiukkaan resurssien maksimaaliseen hyödyntämiseen. Digitaalisuutta ja siihen investoimista ei pidä nähdä pelkästään teknologiana. Tämän sijaan organisaatioissa on opittava sanoittaa paremmin, että digitaalinen yhteistyö ja ajattelutyö ovat tuottavia työyhteisöjen toiminnan ja tuloksenteon kannalta. Ihminen on kaikesta huolimatta yrityksen kaikkein tuottavin ja muovautuvin käyttöliittymä, jonka potentiaali on vielä suurelta osin organisaatioissa valjastamatta täyteen kukoistukseensa.

Annika Ranta

3. Suosi selkeyttä digitaalisen informaatiotulvan keskellä

Digitaalisuus on saanut aikaan valtavan informaatiovyöryn. Oletko koskaan laskenut kuinka montaa eri kanavaa ja laitetta käytät päivän aikana? Lista voi tuntua uuvuttavalta, mutta kuinka monesta kanavasta pystyisit kuitenkaan luopumaan. Olen joutunut pohtimaan oman työni kohdalla paljon digitaalisuuden viestinnällistä puolta. Toimitusjohtajana minun tehtäväni on informoida muita ajankohtaisista asioista sekä kytkeä ihmisiä ja asioita yhteen. Aikaisemmin kokosin viikon jutut yhteen “viikkokatsaus” -sähköpostiviestiin. Pitkäksi valahtunut viesti kuitenkin osoittautui tehottomaksi, sillä nopealla vilkaisulla siitä ei jäänyt kaikki tarpeellinen mieleen ja viikon aikasykli tuntui kiireisimpien asioiden osalta liian pitkältä.

Opin tästä, että informaatiotulvan takia tehokkaimmat viestit ovat lyhyitä, napakoita ja ne sisältävät mielellään vain yhden asian. Kokonaiset organisaation viikkokatsaukset ovat liian isoja kokonaisuuksia otettavaksi haltuun yhdeltä istumalta. Digitaalisuuden hienoimpia puolia onkin, että se mahdollistaa viestien nopean personoinnin ja kohdentamisen. Mitkä ovat tämän vastaanottajan kannalta keskeisimmät tiedot, on tärkeämpi kysymys kuin se, miten saan kaiken tiedon samanaikaisesti kaikkien ulottuville. Vinkkini onkin, että ole tarkka ja mieti sisältöjä ja kohderyhmiä, vaikka digi antaakin mahdollisuuden nopeuteen ja laajaan jakeluun. Digitaalisessa viestinnässä pitää osata pilkkoa asioita pienempiin paloihin ja kohdentaa ne. Isoja massoja on vaikea ottaa haltuun ja niihin menee turhan paljon aikaa ja resursseja.

Terhikki Rimmanen

4. Vaikutu ja vaikuta digitaalisesti

Digitaalinen konsultointi on avannut tapoja tehdä konsultoinnista yhä vaikuttavampaa ja entistä isompia massoja osallistavaa. Digin avulla koko organisaatio on mahdollista ottaa mukaan prosessiin. Aikaisemmin on voitu keskittyä vain siihen määrään ihmisiä kuin tilaan mahtui. Uudet monikanavaiset työkalut mahdollistavat uudenlaisia prosesseja ja moniäänistä tietoa, jolloin saadaan luotua uutta ymmärrystä koko organisaation tasolla. Tämä on ollut ennen digitaalisuutta äärimmäisen vaikeaa. Kun halutaan lähteä viemään muutosta eteenpäin, on prosessiin saatava mukaan koko organisaatio, jotta saadaan aikaan pysyviä vaikutuksia.

Mielestäni avoimuus ja kehittämisote, jossa jokainen kehittämisaskel on avoimesti koko organisaation nähtävillä vaikuttaa ja saa koko organisaation vaikuttumaan. Digitaalisuus auttaa muuttamaan toimintakulttuuria kokonaisuudessaan koko organisaatiotasolla. Avoimuus on edellytys sille, että organisaatiosta saadaan matalampi ja itseohjautuvampi. Digitaalisuus luo edellytyksiä avoimuudelle. Digitaalisuus on avainasemassa siinä, että organisaation muutosprosesseissa päästään sukeltamaan syvälle pinnan alle kuulemaan organisaation moniäänisyyttä.

Olli Viljanen

 

Ota yhteyttä

Lue myös