Julkaisija: ← Blogi

Erilaisuus on muutoksen johtamisen perusta

Kyky hyötyä erilaisuudesta on muuttumisen idea. Muutoshankkeissa kannetaan kuitenkin useimmiten huolta siitä, miten kaikki oppisivat ajattelemaan samalla tavalla. Entä jos oltaisiinkin  huolissaan siitä, onko erilaisia ajatuksia riittävästi  ja osataanko erilaisuutta hyödyntää.

Muuttuminen loppuu, kun erilaisten ajatusten ja kokemusten jännitteet ovat poissa. Tasapainon tavoittelusta voi tulla muutoksen pysäyttäjä. Kompleksisessa maailmassa muuttuminen on elämisen perustila ja pysyvyys poikkeushetki. Muuttumisen johtaminen tarkoittaa luovan yhteistyön ylläpitämistä erilaisten jännitteitä synnyttävien asioiden ja ilmiöiden kanssa. Muuttuminen tarvitsee tiloja ja tilanteita joissa erilaiset näkemykset ja toimintamallit voivat kohdata, kiistellä ja uudistaa toisiaan. Elämällä ja energisoitumalla jännitteistä ja erilaisuuksista organisaatio voi välttää yhdenmukaistumisen ja tasapainon ansan.

Ei hyvä tai huono, vaan erilainen

Erilaisuuden hyödyntämistä vaikeuttaa ihmisen mielessä syntyvä luokittelu hyviin tai huonoihin asioihin. Kompleksisen toimintaympäristön jatkuvassa muuttumisen tilassa ei voi ennakkoon tietää asioiden hyviä tai huonoja seurauksia ja näin ollen musta ja valkoinen ovat näkökulmasta ja tilanteesta riippuvia. Moninäkökulmainen asioiden tutkiminen voi lisätä epävarmuuden kokemuksia ja pelkoja. Sen seurauksena vahvistuu helposti halu tehdä nopeita johtopäätöksiä ja oletuksia siitä, mikä on hyvää ja mikä huonoa. Koska nopealla johtopäätöksellä pääsee ikävästä epätietoisuuden kokemuksesta. Tällaista vapauttavaa ja valheellista ymmärrystä kutsutaan ylivertaisuusvinoumaksi. Kaikkein vähiten tietävät uskovat tietävänsä eniten maailmasta. Oman mielen kartta ei kuitenkaan ole todellisuuden kartta.

Erilaisuuden hyödyntäminen on tiedon ja ymmärryksen lisäämistä, uskallusta oppia lisää ylittämällä omien ajattelutapojen rajoja. Mitä vähemmän erilaisuutta organisaatiossa on sitä vähemmän nähdään ja ymmärretään maailmasta.

Erilaisuus on ihmisten välillä, ei ihmisissä

Erilaisuus ilmenee ihmisten kesken lukemattomilla tavoilla. Erilaisuus ei ole yksilön ominaisuus vaan se ilmenee aina suhteessa johonkin. Erilaisuuden hyödyntäminen on vuorovaikutussuhteiden johtamista. Organisaation toimintakulttuurin muuttumista edistää merkittävästi ihmisten vuorovaikutussuhteiden määrän ja laadun lisääminen. Mitä erilaisempia suhteita ja mitä useampia näkökulmia vuorovaikutussuhteisiin sisältyy, sitä suuremmat mahdollisuudet suureen muutokseen.

Erilaisuus on muuttumisen perusyksikkö. On kysyttävä miten erilaiset ihmiset, ajatukset ja kokemukset voivat liittyä yhteiseen dialogiin. Kokeile vaikka tiimissäsi kysymyksiä:

 

  • Miten reagoimme erilaisuuksiin joista meidät on tehty? Miten ne tulevat osaksi yhteistyötä ja suhteita? Kuinka hyödynnämme niitä?
  • Onnistummeko olemaan erimieltä?
  • Olemmeko riittävästi erimieltä?
  • Oletko koskaan jättänyt ideaa tai kysymystä sanomatta välttääksesi konfliktia?
  • Miten tiiminä mahdollistamme erilaisuutta ja erimielisyyttä? Millaiset prosessit ja työtavat tukevat erimieltä olemista?
  • Millainen mukavuusalue meillä on jännitteissä elämiselle?
  • Millaisin työtavoin voimme kehittyä hyödyntämään paremmin erimielisyyttä?

Strateginen muutos ei tapahdu itsestään. Nopeatempoinen uudistuminen edellyttää organisaatioilta herkkyyttä ja elastisuutta. Johtaminen, työ ja toimintatavat on ajateltava uusiksi.

 

Ota yhteyttä