Julkaisija: ← Blogi

Yhdessä tekemisen ja uudistumisen tilat

Muuttuva ja monipaikkainen työ tuo mukanaan monenlaisia tarpeita esimerkiksi uudenlaisille työn tekemisen tavoille. Tarve uudenlaisten tapojen ja ajattelun kehittämiselle siivittää myös tähän kirjoitukseen yhdessäoppimisen ja -uudistumisen tiloista. Latinankielinen huudahdus nykyhetken tapojen ihmettelystä “Oi aikoja, oi tapoja”  jatkuisi rimmaavasti tässä ajassa “oi tiloja”. On mielenkiintoista ja tärkeää pysähtyä pohtimaan, millaisia fyysisiä, virtuaalisia ja sosiaalisia tiloja työyhteisössä tarjoutuu yhdessä kehittymiselle ja vaikkapa arvokkaista virheistä oppimiselle. Vielä kun työtä tehdään usein fyysisesti etäällä toisistaan, itseohjautuen monipaikkaisesti ja virtuaalisesti.

Kollegayhteisö ja yhdessä tekeminen tarjoavat minulle keskeisen ajattelu- ja toimintatapojen tutkailun ja oppimisen paikan. Suurinta työniloa tuovat yhteiset hetket kollegojen kanssa yhdessä työskennellen ja läsnäollen. Virtuaaliset ja digitaaliset tilat sekä toimivat etäyhteydet mahdollistavat tapaamisia ja keskusteluja etäällä toimivien ja paljon työnsä vuoksi liikkuvien työtovereiden kanssa. Esimerkiksi pikaiset kuulumiset tai kysymysten ja haasteiden yhteinen tsekkaus on aina klikkauksen päässä. Mistä sitten syntyy läsnäolon kokemus etäyhteydessä – tila ihmisten välille?

Mitä ovat yhdessä oppimisen tilat?

Minulle tärkeä yhdessä oppimisen paikka on tila ihmisten välillä. Yhdessä tekemisen tiloja pohtiessani mieleeni tulee eräs strategiatyöstä tehty tutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka ihmisten välille muodostuu erilaisia yhteisiä strategiatyön tiloja, ikään kuin työn vaiheina ja paikkoina. Ihmiset muodostivat strategiatyössä kolmenlaisia työn tiloja toistensa välille: yhteistyön tiloja, yksityisiä oman työn tiloja ja neuvottelun tiloja. Tilat rakentuivat ihmisten kohdentaessa itseään ja suuntautuessa eri tavoin toiseen ihmiseen sekä ympärillä oleviin välineisiin. Hiljaisuus, välineiden ja materiaalien käyttö esittämisessä ja havainnollistamisessa sekä erilaiset kehon liikkeet toivat esille erilaista tilojen muodostamista ja niissä toimimista.

Jokaisen tilan sisällä tehtiin erilaisia yhteistyön, itsenäisen työskentelyn tai neuvottelun tehtäviä, jotka vuorottelivat strategiatyön aikana ja joiden myötä strategiatyö tuli mahdolliseksi. Tämän kautta voisi leikitellä myös virtuaalisten tapaamisten vaiheilla ja rakentumisella. Innostavia ovat kokemukset siitä, kun toimivan etäyhteyden ja ruudun välityksellä ihmisten välille voi muodostua yhteistä tilaa kuuntelemiselle, suoralle, arvostavalle puheelle ja yhdessä pysähtymiselle kuten fyysisissä kohtaamisissa parhaimmillaan.

Tilaa kohtaamiselle, keskusteluille ja kokeilemiselle

Muuttuva, mobiili ja monipaikkainen työ tuovat mukanaan monenlaisia tarpeita uudenlaisille työn tekemisen tavoille. Virtuaaliset työn tekemisen tavat tuovat vuorovaikutuksen ja yhdessä kehittymisen lisäämiseen erilaisia mahdollisuuksia. Niiden oppiminen ja hyödyntäminen edellyttää kokeilemista ja uudenlaisen suhteen luomista ei vain ihmisiin, joiden kanssa työtä tehdään, vaan myös erilaisiin välineisiin, materiaaleihin ja tiloihin. Suhteemme erilaisiin välineisiin kuten teknologioihin, laitteisiin, dokumentteihin ja esittämisen työkaluihin sekä digitaalisiin ympäristöihin on yhtä huomionarvoinen kuin suhteemme ihmisiin, joiden kanssa työtä teemme. Ihmisten välisen toiminnan olennainen osa on välineiden käyttäminen. Jotkin tavat ja työskentelyn menetelmät ovat erityisesti muodostuneet määrättyjen välineiden ympärille tai ne edellyttävät välineitä.

Erilaiset vuorovaikutuksen välineet ja yhteisen työskentelyn menetelmät voivat synnyttää erilaista vuorovaikutusta. Esimerkiksi keskustelun, työskentelyn tai pysähtymisen intensiteetti riippuu usein siitä, mitä kanavaa ja työskentelyn välineitä yhdessä käytämme: kuinka kohdennumme ja suuntaudumme toisiimme, yhteisiin asioihin ja keskusteluihin. Kytkeytyäksemme toisiimme tarvitsemme aktiivista toimijuutta. Tähän tarvitaan kyvykkyyttä ymmärtää, puhua, ja toimia yhteisissä uudistumisen tiloissa. Tuo kyvykkyys kehittyy osallistumalla.

Tiloista ja tavoista riippumatta tarvitsemme kohtaamisia, yhteisöllisyyttä ja keskusteluja. On tarkoituksenmukaista puntaroida, milloin ja minkälaiset tilat lisäävät vuorovaikutusta ja luovat läsnäoloa kohti yhdessä vaikuttumista ja oppimista.

 

Kirjallisuus:
Jarzabkowski, P., Burke, G. & Spee, P. (2015). Constructing Spaces for Strategic Work: A  Multimodal Perspective. British Journal of Management, 26, 26-47.

 

Lue myös nämä:

Kolme tapaa muotoilla esimiestyötä kohti yhdessäohjautuvuutta

Välitilassa elämisen ihanuus ja kurjuus

Lue myös