Julkaisija: ← Blogi

Yhdessäohjautumisen Jin & Jang

Mitä tulee tilalle, kun hierarkiat purkautuvat? Kun ylhäältä, edestä ja ulkopuolelta tulevan johtamisen tilalle nostetaan itse- ja yhdessäohjautuminen, mistä silloin on kysymys? Kun pysyvyyden ja rutiinien johtamista tärkeämmäksi nousee jatkuva uusien ajattelutapojen, toimintamallien ja olosuhteiden arviointi ja kehittäminen, mikä silloin auttaa?

Olen pohtinut viimeaikoina paljon kahta avainkäsitettä: rohkeutta ja turvallisuutta. Kysyin läheisiltäni mitä ne heidän mielestään ovat. Sain seuraavanlaisia vastauksia:

Rohkeus

  • Rohkeutta on seurata unelmaansa, olla edelläkävijä. Rohkeutta on luopua ja tehdä uudella tavalla, erilailla kuin tavallisesti tai eri tavoin kuin muut.
  • Rohkeus on sitä, että tekee jotakin ensimmäistä kertaa. Sitä, että kokeilee omia rajojaan ennakkoluulottomasti ja uteliaasti, vaikka pelottaisi.
  • Rohkeutta on myöntää virhe, epätäydellisyys tai epäonnistuminen. Rohkeutta on ottaa vastaan palautetta ja olla hauras ja keskeneräinen.
  • Rohkeaa on kohdata toinen ihminen avoimesti. Olla utelias, kuunnella, ymmärtää ja vaikuttua kuulemastaan: luottaa toisiin ihmisiin ja pyytää apua.
  • Rohkeutta on olla avoin, aito, puhua totta ja puhua sydämestään. Rohkeutta on kohdata ongelmia, kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja ottaa puheeksi vaikea asia. Rohkeutta on puolustaa omia ja muiden oikeuksia, heikkoa tai vaarassa olevaa.

Turvallisuus:

  • Turvallisuus on sitä, että voi olla oma itsensä ja tuntea olevansa hyväksytty ja arvostettu. Turvallisuutta lisää, että tutustuu ihmisiin ja ymmärtää heitä, eikä jää yksin. Turvallisuutta on tavoite tai sopimus, joka on luotu yhdessä.
  • Turvallisuutta on, että kukaan ei ole ylä- tai alapuolella, vaan rinnalla. Tunne, että saa olla toisten kanssa samassa veneessä, jossa on yhteinen päämäärä ja pelastautumissuunnitelma.
  • Turvallisuus on tunne siitä, että saa kaiken tarvitsemansa tiedon ilman salaisuuksia. Se on ilmapiiri, jossa voi vapaasti puhua, mitä ajattelee tai sanoa olevansa vaikka eri mieltä, sekä ottaa puheeksi ja jakaa huolensa.
  • Turvallisuus on uskallusta kokeilla tai ylittää rajoja, eikä tarvitse pelätä syyllisyyttä tai virheitä. On ihan ok olla epätäydellinen, kun tiedostaa, että saa apua, jos sitä tarvitsee.
  • Turvallisessa yhteisössä ei tarvitse kilpailla eikä pelätä selkään puukotusta. Siellä tietää, että minusta puhutaan rakentavassa hengessä. Turvallisuus on sitä, että voi innostua oppimisesta.

Rohkeus ja turvallisuus ovat itseohjautumisen Jin & Jang. Yksin ne eivät riitä, mutta yhdessä ne ovat yhteisön toimintaympäristö tai henkinen tila, jossa yksilöt ja tiimit uskaltavat kokeilla ja uudistua ja toteuttaa itseään sovituissa rajoissa. Näistä aineksista on tulevaisuuden huipputiimit tehty.

Lue lisää: Johtaminen

Lue myös