Julkaisija: ← Blogi

TOP3: Uuden ajan tiimityön tärkeimmät taidot

Psykologi ja ryhmädynamiikan tutkija Bruce Tuckman julkaisi vuonna 1965 teorian tiimin kehityskaaresta. Hän kuvaa tiimin viisi kehitysvaihetta aina tiimin muotoutumisesta sen hajoamiseen. Kun puhutaan tiimityöstä, tämä 53 vuotta sitten lanseerattu teoria tuntuu edelleen nousevan toistuvasti esiin. Tämä kertoo siitä, että teoriaan on saatu kiteytettyä jotain todella hyvin tiimityötä kuvaavaa. Toisaalta teorian kaavamaisuudesta voidaan huomata, miten jokainen teoria kuvaa oman aikansa työelämää. Tuckmanin teoriaa arvostaen nykypäivän tiimien tulisi keskittyä ainakin näihin kolmeen tiimityötaitoon.

1. Kyky muodostaa tiimejä ja toimia erilaisissa kokoonpanoissa.

Yksi tärkeä uuden ajan tiimityötaito on kyky muodostaaa tiimejä ja toimia joustavasti erilaisissa kokoonpanoissa. Nykypäivän tiimityössä on harvoin mahdollisuutta vuosia kestävään tiimin kehittämiseen ja yhteen hitsaamiseen. Tiimien kokoonpanot ja tehtävät elävät alituisesti. Yksi ihminen saattaa olla työpäivän aikana osallisena useammassa ryhmässä, erilaisissa rooleissa, digitaalisesti ja kasvokkain.

2. Itseohjautuminen

Itseohjautumisen tarve on noussut yhä tarkeämmäksi. Jokaiselta vaaditaan kykyä johtaa itseään, kollegoitaan ja verkostojaan. Vaikka itseohjautumisessa on sana “itse”, on kyse vahvasti yhdessä tekemisestä, kytkeytymisestä yhteisesti innostavan ja merkityksellisen asian ääreen. Yhdessä toimiessa substanssiosaamista tärkeämmäksi nousee usein yhteistyösosaaminen. Ilman yhteistyöosaamista huippuluokan asiantuntijuus jää irralliseksi saarekkeeksi vailla arvoa ja käytettävyyttä.

3. Vuorovaikutus ja dialogisuus

Vuorovaikutus on uuden ajan tiimityön yksi keskeisimmistä rakennusaineista. Google on käyttänyt paljon aikaa ja rahaa ymmärtääkseen toimivan tiimin dynamiikkaa. Google löysi viisi tiimin toimivuuteen merkittävästi vaikuttavaa tekijää, joista ylivoimaisesti tärkein on psykologinen turvallisuus. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa, että kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi toistensa seurassa he uskaltavat näyttää toisilleen myös omia heikkouksiaan ja haavoittuvuuttaan. Vuorovaikutusosaamisella luodaan edellytyksiä tälle turvallisuuden tunteelle. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen ajatuksia mukaillen vuorovaikutus ja dialogiosaaminen ovat työelämän ja koko yhteiskunnan tasolla yksi merkittävämmistä strategisista tulevaisuuden taidoista.

Johtamisen näkökulmasta uuden ajan tiimityö tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. Yksi esimerkki  tästä on Hollantilainen hoitoalan yritys Buurzorg, joka on organisoinut 10 000 hoitajaa itseohjautuviin 12 hengen tiimeihin – ilman ainuttakaan johtajaa. Tiimit itse päättävät kuinka he työnsä organisoivat, miten he jakavat vastuuta ja kuinka päätöksiä tehdään. Uuden ajan tiimityössä johtaminen on erilaisten asiantuntijuuksien tunnistamista ja niiden hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Johtamisesta tulee yhä enemmän kaikkien työtä.

 

Lue lisää: Strategia

Ota yhteyttä

Lue myös