Julkaisija: ← Blogi

Itsen johtaminen on jokaisen asia

Sanotaan, että ilman pimeyttä ei ole valoa. Tai ilman ääntä ei ole hiljaisuutta, ilman kylmää ei ole lämpöä. Samalla tavalla ilman muita ei ole itseä. Eikä pelkästään ilman muita ihmisiä, vaan myös ilman luontoa ja kaikkea sitä, minkä keskellä elämme. Olemme jatkuvasti suhteessa kaikkeen siihen, mikä on ympärillämme sekä siihen, mitä olemme kohdanneet ja kokeneet elämämme aikana. Jopa siihen, mitä tapahtui ennen meidän aikaamme. Olemme kaikkien näiden suhteiden tuotosta. Meitä, tai minua, ei olisi ilman kaikkea sitä. Samalla tavalla olemme myös itse olleet vaikuttamassa muihin ympärillämme.

Itsen johtamisen yhtenä tarkoituksena on mielestäni tulla tietoiseksi siitä, miten itse vaikuttaa ympäristöönsä. Millä tavalla itse toimii suhteessa muihin, suhteessa ympäristöönsä, kuten omaan työyhteisöön, omaan ja muiden tekemiseen, omiin tehtäviin, tavoitteisiin ja vastuualueisiin. Kaikella, mitä teemme tai jätämme tekemättä on vaikutuksensa ja seurauksensa. Jokainen teko, jokainen reaktio, jokainen sana, jokainen vuorovaikutustilanne, kaikki nämä vaikuttavat siihen systeemiin, jossa olemme osallisena. Ja vaikka emme koskaan tiedä etukäteen, millä tavalla valintamme vaikuttavat on tärkeää kysyä itseltään, mikä juuri nyt voisi olla hyödyllistä.

Itsen johtaminen ei tapahdu omassa kuplassa

Itsen johtamisessa ei ole kyse siitä, miten olemme mahdollisimman tehokkaita ja menestyksekkäitä jossakin kuvitellussa kuplassamme, vaan sen oivaltamisesta, että tällaista kuplaa ei ole olemassa. Ajattelen, että yksi elämän tarkoituksista on pyrkiä jatkuvasti särkemään omaa kuplaamme, vaikka emme koskaan pysty siihen kokonaan.

Valta määrittelee osaltaan mahdollisuuttamme vaikuttaa. Siitä huolimatta voimme aina vaikuttaa jossain määrin. Periaatteessa olemme vain itse vastuussa siitä, miten suhtaudumme siihen, mitä meille ja ympärillämme tapahtuu. Meillä on siis valtaa vaikuttaa ainakin omiin reaktioihimme. Siksi työyhteisöissä itsen johtaminen, kutsumme sitä millä nimellä tahansa, on jokaisen asia. Ei pelkästään johtamis- tai esimiestyötä tekevien hommaa.

Itsen johtaminen ohjaa muiden luo ja osaksi yhteisöä

Työ organisoituu jatkuvasti yhä itseohjautuvampaan muotoon. Tämä koskee sekä tiimejä että yksilöitä. Tämän seurauksena yhä suurempi osa työn sujuvuudesta on jokaisen (omalla) vastuulla. Monessa tapauksessa enää ei ole esimiestä, johon voimme kohdistaa katseet, kun jokin ei toimi. Tarvitaan siis itsen johtamisen valmiuksia, taitoa olla tietoinen oman kuplan olemassaolosta ja sen särkemisen tarpeesta. Tarvitaan taitoa olla tietoinen kaikista suhteista, joissa itse on osallisena työyhteisössä: miten itse toimii suhteessa itseen, toisiin, omaan tiimiin, omiin esimiehiin, omaan organisaatioon, asiakkaisiin ja myös, miten toimii suhteessa laajempaan yhteisöön ja ekosysteemiin.

Ota yhteyttä

Lue myös