Julkaisija: ← Blogi

Muutoskykyinen organisaatio on nykypäivän varma menestyjä

Liiketoimintaa, työelämää ja organisaatioiden kehittämistä on aikaisemmin lähestytty vahvan tehokkuusajattelun kautta. Nykyään kuitenkin ymmärretään jo paremmin, että liiketoiminta on loppujen lopuksi ihmislähtöistä. Vaikka tehokkuuslähtöisyys alkaa olla jo kivikautinen tapa tarkastella työelämää, istuvat kyseiset näkökulmat harmittavan tiukasti ihmisten mielessä. Liiketoimintaa verrataan usein harhaanjohtavasti urheiluun, jonka kehittämisessä tärkeintä on yksittäinen voitto, joka päättää pelin. Todellisuudessa liiketoiminnan kehittäminen on päättymätön peli, jossa voittajaksi selviää muutoskyvykkäin- ja halukkain.

Elinvoimaisen liiketoiminnan ytimessä on päättymättömän pelin rakentaminen. Pysyvien tuotteiden ja palvelujen sijaan se luo jatkuvasti uutta, aiemmasta poikkeavaa. Tämä jatkuva uudistuminen tulee mahdolliseksi, kun jokaisella vaikuttajalla on halu olla pelissä mukana omalla osaamisellaan, persoonallaan ja sydämellään täysin rinnoin.

Organisaation muutos ei ole pikajuoksukilpailu

Olin menneellä viikolla Helsingin kaupungintalolla kirjan julkistamistilaisuudessa. Hallituksille, johtoryhmille ja muille päättäjille suunnattu kirja ”Nyt olisi nuijalle töitä – asiakasymmärrystä hallitustyöhön” sai kannet ympärilleen. Tilaisuudessa puhui Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja Pekka Puustinen, joka oli nivonut meidän kaikkien kirjoittajien artikkelit yhteen. Hänen puheenvuoronsa ja johdantonsa päättymättömästä pelistä puhutteli, koska olemme viimeisen vuoden Humapissa pohtineet oman työmme suurempaa tarkoitusta. Me haluamme rakentaa ihmislähtöistä uudistuvaa liiketoimintaa.

Minun mielessäni kovista arvoistaan tunnettu liiketoiminta muuttuu pehmeäksi, kun tarkoituksena on rakentaa päättymätön peli. Ihmislähtöinen uudistuva liiketoiminta koetaan kuitenkin hörhöksi, joka hämmentää monen päättäjän mieltä. Asiat edellä -malliin tottunut suomalainen on uusien haasteiden äärellä. Ylhäältä alas johtaminen tai perinteiset prosessikaaviot eivät luonnollisesti enää riitä. Osaajat ja asiakkaat osallistava yhteispeli vaatii uudenlaisia vuorovaikutus- ja yhteistyörakenteita, jotka luovat johtamiselle ja toimintamalleille uudet säännöt.

Huippuorganisaatio hyödyntää kaikkien osaamista

Käytän esimerkkinä strategiatyötä. Hallitus ja johto käyttävät päätöksenteon tukena usein kilpailija- ja markkina-analyysejä. Tuolloin päätökset tehdään suhteellisen kapea-alaisen materiaalin valossa, historiaan peilaten. Näiden rinnalla hyödynnetään vain pieni osa organisaation sisällä olevasta osaamisesta ja viisaudesta, asiakkaista ja sidosryhmistä puhumattakaan. Kannattaako uudistuvaa liiketoimintaa rakentaa niin, että kokoaa vaikuttajia yhteen ja sitten kertoo, mitä heidän pitää tehdä?

Monet asiat osoittavat, että yhteistyön laadusta, uuden luomisesta ja ihmisten kyvystä ratkaista nopeasti viheliäät ongelmat parasta osaamista hyödyntäen tuleekin työelämän elinvoimaisuuden tärkein rakennusaine. Digitaaliset yhteistyömuodot tarjoavat mahdollisuuden parhaiden osaamisten hyödyntämiseen ja siihen, että yhdessä asiakkaiden ja osaajien kanssa rakennettu strategia siirtyy paperilta tapaan olla, elää ja tehdä työtä. Ihmislähtöisessä uudistumisessa strategiatyö onkin yhteistyöprosessi, joka varmistaa jatkuvan uudistumisen, päättymättömän pelin.

Liiketoiminnan uudelleenajattelu vaatii rohkeutta

Kun asiat tekee uudella ja raikkaalla tavalla, saa aikaan myös uudistavia tuloksia. Siksi tekemisemme ytimessä on yhä vahvemmin digitaalinen strateginen konsultointi sekä yhteisen tiedon ja osaamisen uudelleenmuotoilu. Kun sadat ja jopa tuhannet ihmiset saadaan innostumaan strategian kehittämisestä ja menestymisestä yhdessä, saavutetaan vaihe vaiheelta etenevän muutoksen sijaan jatkuvaa uudistumista ja kasvua. Ihmislähtöinen uudistuminen ei ole päätöntä tai päättämätöntä, vaan päättymätöntä peliä. Me lupaamme turvallisen matkan ja prosessin, mutta uudelleenajattelu vaatii rohkeutta. Siksi Humap on vain rohkeille!

 

Jos aihe kiinnostaa, niin tutustu muihin samantyyppisiin kirjoituksiin blogissamme:
Digitaalisuus on muutakin kuin teknologiaa
Hyvin suunniteltu on puoliksi pilattu

Ota yhteyttä

Lue myös