Julkaisija: ← Blogi

Johtaminen kuuluu kaikille!

Johtaminen on muutoksessa isommin kuin koskaan aikaisemmin. Johtamisen kehityshankkeissa etsitään useimmiten matalampaa toimintakulttuuria. Modernit käsitteet “agile”, “lean” ja “teal” sekä palveleva tai valmentava johtaminen toistuvat keskusteluissa alituisesti. Rohkeimmissa johtamiskokeiluissa – kuten Telian asiakaspalveluyksikössä Lahdessa – esimiestyöstä on luovuttu kokonaan.

Yhteistä kaikille johtamistrendeille näyttäisi olevan yrittäjämäisyyden, ketteryyden, luovuuden, proaktiivisuuden ja verkostomaisuuden arvostaminen. Tavoitteena on, että yhä entistä enemmän päätöksiä tekee asiakasta lähimpänä oleva asiantuntija tai -ryhmä. Tämä edellyttää työntekijöiltä oman osaamisen laajentamista. Tärkeitä osaamisia on myös kokonaisuuden ymmärtäminen oman työtehtävän rinnalla: strateginen pohdinta ja liiketoiminta-ajattelu, tavoitteiden asettaminen, ongelmaratkaisu, priorisointi, ajan käytön hallinta ja erityisesti dialoginen työskentely vertaisten kanssa.

Johtaminen ei ole vain yksittäisen ihmisen työnkuva

Itse- tai yhdessä ohjautuminen ei tapahdu hierarkisilla toimintamalleilla, jotka uusista trendeistä huolimatta vallitsevat yha nykyisissä organisaatioiden johtamiskulttuureissa. Johtaminen on liian tärkeä asia jätettäväksi vain esimiesten harteille. Johtaminen on yhteinen asia, eikä vain yksittäisen ihmisen työnkuva. Vertikaalisen ylhäältä alas johtamisen sijaan organisaatioissa tulisi opetella horisontaalista vertaisjohtamista. Tällaisissa itseohjautuvissa organisaatioissa tiimit hoitavat johtajan tehtäviä kollektiivisesti.

Vertais-coachingista työkalu itse- ja yhdessä ohjautumiseen

Itseohjautuvuus ja sen mukaiset toimintamallit lisääntyvät ja kehittyvät, kun niitä päästään kokeilemaan ja toteuttamaan. Vertais-coaching on yksi tulevaisuuden organisaatioiden konkreettinen työtapa, jonka kautta horisontaalinen kollegan tukeminen ja johtaminen tulee osaksi itseohjautuvuutta. Vertais-coachingin kautta toteutuvat:

  • Kollegan auttaminen ratkaisemaan omaan työhön liittyviä haasteita organisation asettamassa suunnassa
  • Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja yhdessä oppiminen
  • Vastuun ottaminen organisaation isosta kuvasta ja tavoitteista
  • Yhdessä ohjautuminen; suunnittelu
  • Toisen haastaminen rakentavasti, puheeksiottamisen kynnyksen madaltaminen
  • Arjen ongelmien ratkaiseminen ilman esimiestä
  • Pysähtyminen, muutoksen ja kompleksisuuden jäsentäminen
  • Vertais- ja ryhmäkehityskeskustelut

Aikaisemmin coaching-taitoja opetettiin vain esimiehille. Tulevaisuudessa kaikki tarvitsevat tuota osaamista. Vertais-coaching on työkalu matalan työkulttuurin ja itseohjautuvan toiminnan tukemiseksi ja tarvittavan osaamisen kehittämiseksi.

Esimiesten tehtävä on varmistaa ison kuvan jatkuva rakentuminen: auttaa ihmisiä ja koko työyhteisöä luomaan yhteisiä merkityksiä ja ymmärtämään toimintaympäristön muutoksista johtuvia suunnanmuutoksia. Suunnan lisäksi esimiesten tärkeä tehtävä on valmentaa työntekijöitä valmentamaan vertaisiaan. Esimiehen toimenkuva ei siis jatkossa ole niinkään johtaa itse, vaan pikemminkin opettaa vertaiset johtamaan toisiaan: ohjautumaan yhdessä fiksusti ja jatkuvasti oppien.

Siispä rohkaisen sinua esimies: Johda johtamista, sillä menestyvässä organisaatiossa johtaminen kuuluu kaikille!

Lue lisää: Johtaminen

Lue myös