Julkaisija: ← Blogi

Johtaja – kiihdytä oppimista yli rajojen

Yllättävien ja ennakoimattomien tapahtumien ilmaantuminen on normi tässä ajassa. Sen seuraukset tuntuvat organisaatioissa tarpeina kehittää kyvykkyyksiä, joilla ratkaistaan joustavasti uusia tilanteita ja muutostarpeita. Henkilökohtaisten taitojen kehittämisen sijaan ja rinnalla olisi osaamisen johtamisessa hyödyllistä nyt panostaakin monenlaiseen yhteiskehittämiseen verkostoissa – oppimiseen yli tiimi-, yksikkö- ja organisaatiorajojen.

Yhteiskehittelyn aluksi on hyvä pohtia, kuinka merkittävänä asiana itse kokee omassa organisaatiossaan jatkuvan oppimisen eri näkökulmista. Miten omassa organisaatiossa tehdään oppimistyötä juuri nyt yhdessä muuttuvan maailman kanssa? Se tarkoittaa tavoitteellista yhdessä oppimista asiakkaiden, kumppanien ja verkosto-organisaatioiden kesken. Nopeissa muutoksissa yhdessä oppiminen ja kehittäminen on työnä yhtä tärkeää kuin perinteinen tuotannollisesta tehokkuudesta huolehtiminenkin. Elämme aikaa, jossa työstä on tullut oppimista ja oppimisesta työtä.

Eri toimintojen rajapintojen kohtaaminen synnyttää organisaatioiden oppimiselle hedelmällisen ympäristön. Syntyy tiloja, joissa voidaan kuunnella ja tutkia eri intressien tarpeita sekä tehdä yhteistyötä yli osaamis-, kokemus- ja näkökulmarajojen. Johtamisen trendinä onkin tukea aiemmasta poikkeavien näkökulmien kohtaamista ja rakentumista yhdessä kumppaneiden kanssa. Organisaatiot altistuvat silloin muuttumiselle, oppimiselle ja innovatiivisuudelle.

Heidi Gardner Harvardin yliopistosta esittää kirjassaan Smart Collaboration, että yhteistyö yli rajojen on muutoksia edistävää, koska se auttaa kaikkia ymmärtämään isompia kokonaisuuksia, joihin oma osaaminen henkilönä tai tiiminä liittyy. Ammatillisten ajatussiilojen yli toimittaessa organisaatiossa kyetään ratkomaan tehokkaammin sekä asiakkaiden että oman toiminnan tarpeita. Gardner havaitsi tutkimuksissaan, että yli organisaatiorajojen tapahtuva yhteistyö moninkertaisti liikevaihtoa ja tuottavuutta sekä sai aikaan jopa asiakasuskollisuuden lisääntymistä. Älykäs yhteistyö yli rajojen on itseorganisoitumisen mahdollistamista erilaisten toimijoiden, tavoitteiden ja intressien välillä.

Itseorganisoituminen on tapa organisoitua oppimisen ehdoilla. Sillä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan kykyä elää ja muuttua jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä ympäristön kanssa. Se tarkoittaa vastavuoroista oppimista ja kokeiluja, joissa ollaan valmiita epäonnistumaan yhdessä nopeasti, mutta oppimaan vielä nopeammin. Itseorganisoitumisen johtaminen on edellytysten luomista oppimiselle. Kukaan ei varsinaisesti johda organisoitumista, mutta johtaja voi parantaa merkittävästi olosuhteita oppimiselle yli rajojen. Organisaatiossa opitaan silloin ketterästi uusia toimintaa koskevia sääntöjä ja innovaatioita sekä muokataan vanhoja kaavoja.

Toinen hyödyllinen käsite yhdessä oppimisen edistämiseen on emergenssi. Sillä tarkoitetaan vuorovaikutuksien kokonaisuudesta nousevaa ja syntyvää uutta ominaisuutta tai ilmiötä.

Yhteiskehittelyn seurauksena syntyy aina uusia kokemuksia ja ajatuksia, joita kukaan yksittäinen toimija ei olisi kyennyt tekemään yksin. Kokonaisuudesta tulee enemmän kuin osansa. Johtaminen suuntautuu erityisesti emergenssin hyödyntämiseen, uuden idullaan olevan jalostamiseen. Valvonta- ja kontrollointityön sijaan johtajan on uskallettava ajatella, että vasta prosessin edetessä emergoituu – eli ilmaantuu – se, mikä on merkittävää. Siitä syystä on osattava luoda rakenteet ja toimintatavat nähdä ja tarttua uusiin ilmaantuviin asioihin.

Ketterät työtavat ja alustatalous sisältävät paljon esimerkkejä uudenlaisesta, yli rajojen tapahtuvasta oppimisesta ja organisoitumisesta. Esimerkkinä vaikkapa Applen puhelin, joka loi sovelluskaupan, jossa ulkoiset kehittäjät, puhelimen käyttäjät ja Applen suunnittelijat saattoivat oppia toisiltaan. Toimijat itseorganisoituivat eri tarpeiden mukaan ja hyödynsivät yhteistyön tuomaa emergenssiä kukin omasta näkökulmastaan. Vuorovaikutusprosessissa kaikki toimijat oppivat puhelimen käyttäjän tarpeista ja toiveista yhdessä.

Edistääkseen oppimista yli rajojen johtaja voi työssään:

  • Puskea ihmisiä vuorovaikutukseen, oppimaan yli rajojen
  • Tunnistaa vuorovaikutuksen kaavoja ja yhteisen ajattelun jumeja
  • Rohkaista uusien ajatteluavauksien syntymistä
  • Kiihdyttää yllättävistä ja uusista asioista oppimista
  • Rakentaa itseorganisoituvaa organisoitumista toiminnan kaikilla tasoilla
  • Luoda dialogia suhteessa suurempaan kokonaisuuteen, yli toimintarajojen
  • Välttää jähmettävää, tiukkaa ohjeistusta
  • Vaatia toiminnan tarkoituksen sanoittamista yhteistyössä yli rajojen
  • Oppia hyödyntämään systeemi- ja kompleksisuusajattelua sekä design-osaamista

Oppiminen on ensisijaista, koska kompleksisessa maailmassa kukaan ei voi hallita tapahtumien syitä. Asioiden etenemiseen voi kuitenkin vaikuttaa, kun oppii tutkimaan sitä, mitä tapahtuu ja miten, sekä kokeilemalla ketterästi ja kevyesti, jotta oppii lisää siitä, miten onnistua olemaan yhdessä enemmän yli rajojen.

Heräsikö kiinnostus? Jatkamme tästä teemasta yhdessä ajattelua alkusyksyn LABeissamme. Tervetuloa tarkastelemaan kanssamme johtamisen ja organisoitumisen välisiä kytkentöjä ja opettelemme luomaan edellytyksiä adaptiiviseen, jatkuvasti muotoutuvaan toimintaan. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Johtamisen uudelleenmuotoilun -työpajoihimme TÄÄLTÄ!

 

Kiinnostuitko aiheesta? Lue ainakin nämä Humap-blogista:

Menestyksen kaava ei löydy pelikentiltä
Johtaminen kuuluu kaikille!

Ota yhteyttä

Lue myös