Julkaisija: ← Blogi

Millaista johtamista organisaatiomme tarvitsee tänä vuonna?

Uusi vuosi – uudet kujeet, sanotaan. Millallaista johtamista kohti kuljemme vuonna 2018?

Pohtiessani kysymystä mieleeni tupsahtaa kuva joulukalenterista, jonka jokaisesta luukusta avautuu jokin johtamistyyli tai -teoria vuosien varrelta. Luukuista paljastuu muun muassa tavoitejohtaminen, edestä ja takaa johtaminen, valmentava johtaminen, palveleva johtaminen, refleksiivinen johtaminen – suhteiden johtaminenkin. Viimeisestä luukusta paljastuu yllätyksenä uusin johtamisen trendi, jonka joulupukki tuo meille seuraavaksi vuodeksi. Mikähän se olisi?

Management by perkele taitaa olla niin menneen talven lumia, että uusia johtamistrendejä odotellessa kukaan ei enää haikaile sen perään. Sille ei olisi siis kalenterissamme lainkaan luukkua. Toki edelleen kuulee peräänkuulutettavan vahvaa johtajaa, joka näyttää suunnan, toimii esimerkkinä ja arvojohtajana. Varsinkin maailmanpolitiikassa olemme saaneet nähdä esimerkkejä niin sanotuista vahvoista johtajista. Olemmeko työ- ja organisaatioyhteydessä sittenkin edelleen kuin lapsikatras joka tarvitsee äiti- tai isähahmon kokoamaan meidät jonkin yhteisen tekemisen äärelle tuloksellisella tavalla?

Toisinaan esiin pistävän vahvan johtajan kaipuusta huolimatta uskon, että olemme siirtymässä aikaan, jossa jokainen organisaation työntekijä ottaa yhä enemmän vastuuta johtamisesta. Johtaminen kuuluu tavalla tai toisella kaikille – positiosta riippumatta. Kun toimimme vastuullisesti, on meidän helpompi toimia myös yhdessäohjautuen. Näin tarve toimia jonkun esimiesasemassa olevan käskyjen tai ohjauksen varassa vähenee.

Ymmärrettävästi olemme ajankohtaisen itseohjautumistrendin myötä murroksessa ja jopa hämmennyksen tilassa. Tämä hämmennys hälvenee kuitenkin ajan myötä. Kun käytänteet kehittyvät ja olemme itse kypsiä uuteen tilanteeseen, olemme valmiita ottamaan itse entistä suuremman vastuun siitä mitä teemme, miten vaikutamme toisiimme ja miten vaikutumme ympärillämme olevista ihmisistä ja tapahtumista.

Jos Humap olisi julkaissut johtamiskalenterin avautuisi sen viimeisestä luukussa vastauksen sijaan kysymys: Minkälaista johtamista sinun organisaatiosi tarvitsee vuonna 2018?

Sinisen meren strategiasta kirjoittaneet W. Chan Kim ja Renée Mauborgne käsittelevät artikkelissaan Blue Ocean Leadership (HBR 05/2014) johtamista tarvelähtöisenä tekemisenä. Sinisen meren johtamisen tavoitteena on tutkia, minkälaisia johtamistekoja organisaatiossa pidetään tärkeinä ja missä määrin näitä käytänteitä organisaatiossa toteutetaan. Arvioinnin jälkeen saadaan käsitys siitä, mitä tulisi vähentää ja mitä tulisi lisätä, eli löytää omiin tarpeisiin  sopivat johtamisen käytänteet. Tavoiteltavat johtamiskäytänteet lähtevät siis organisaation omista tarpeista, ei yleisistä vallalla olevista johtamisopeista.

Harward Business Reviewin uusimassa numerossa 01/2018 käsitellään strategiaa tukevan kulttuurin syntymistä. Tutkimuksen mukaan organisaatioiden johto mieltää strategian tärkeyden ja kokee strategiatyön omakseen, mutta kulttuuriin vaikuttaminen jätetään HR-toiminnolle – muun muassa siitä syystä, että se koetaan vaikeaksi – ja valitettavan usein se jää vähemmälle huomiolle. Strategian toimeenpanon kannalta on kuitenkin olennaista, että kulttuuri tukee strategian kartoittamaa toimintatapaa. Juuri johtamisen tavoilla vaikutetaan merkittävällä tavalla kulttuurin rakentumiseen.

Haluankin vuonna 2018 kääntää keskustelun johtajan ominaisuuksista, ja johtamisen uusista kujeista, siihen, minkälaista johtamista organisaatio tarvitsee missäkin tilanteessa. Tämä pieneltä vaikuttava muutos johtamisen kehittämisen näkökulmaan voi olla se perhosen siivenisku, joka lopulta vaikuttaa merkittävällä tavalla organisaation suorituskykyyn.

Aion kinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota organisaation johtamistarpeiden kartoittamiseen sekä keskusteluun siitä, mitä johtaminen kussakin organisaatiossa voisi olla. Haluan olla kehittämässä tarvelähtöistä johtamista sen sijaan, että pyrkisin kouluttamaan jonkin määrätyn paradigman mukaisia johtajia tai esimiehiä. Millaista johtamista sinun työyhteisössäsi tai organisaatiossasi tarvittaisiin näin vuoden alkajaisiksi?

Määritellään yhdessä, millä tavalla sinun organisaatiosi johtamista voisi kehittää vuonna 2018.

Lue lisää: Johtaminen

Ota yhteyttä

Lue myös