Julkaisija: ← Blogi

Johtaminen Under Construction: Jatkuvan yhdessäohjautumisen johtaminen

Johtajuus on mielenkiintoisessa tienhaarassa. Organisaatiot miettivät kuumeisesti uusia tapoja uudistaa liiketoimintaansa ja tehdä työtä yhdessä uudistuen. Arjessa työskentelemme paljolti liminaalitilassa –  rajamaastossa, asioiden välillä. Työnteon verkostot ja ekosysteemit rakentuvat jatkuvasti omat organisaatiorajat ylittäviksi.

Työ digitalisoituu ja ylittää sitä kautta ketterästi tiimi-, organisaatio-, ja maarajat. Strategia ei enää ole vain lopputulema suunnasta ja keinoista tavoitteeseen pääsemiseksi. Strategian pyrkimyksenä on pikemminkin synnyttää koko organisaation strategisen tason toimintaa, jossa kaikkien ajattelu on osallisena ja yhteisessä käytössä. Johtoryhmä hyötyy siis koko organisaation osaamisesta päätöksiä tehdessään.

Johtajuuskaan ei ole enää pelkästään työnteon rooli, vaan pikemminkin toimintaote, jota työn jatkuvan uudistumisen ja muotoutumisen aikakaudella tarvitaan. Työ on organisoitumista arvoa tuottavissa yhteistyösuhteissa.

”The organization is not a given hierarchy or a predictive process, but an ongoing process of organizing.”
Harold Jarche

Toimintaympäristön muodonmuutoksessa johtaminen on organisoitumisen muotoilua, vastavuoroisten suhteiden ja riippuvuuksien näkemistä ja niiden hyödyntämistä päätöksenteossa. Työssä tarvitaan uudenlaisia kehämäisiä keskustelutapoja. Voitaisiin puhua enemmän yhdessäohjautumisesta kuin itseohjautuvuudesta. Itseohjautuvuus on saanut jännitteisiä merkityksiä yksintekemisen, itsenäisen päätöksenteon ja anarkiankin suunnissa. Nyt kukaan ei pärjää enää yksin – eivät edes isot yritykset. Kriittisen ajattelun tarve – eli koko organisaation kyky puntaroivaan, tutkivaan ajatteluun, jossa tulokset rakennetaan – on kasvussa .

Törmäsin kuukausi sitten Metanoian seminaarissa Aallon tietojohtamisen professoriin Pirjo Ståhleen, joka puhui uudenlaisen organisoitumisen dynaamiikan vahvasta tulemisesta. Organisoitumisesta, jossa päätökset ja innovaatiot tehdään jatkossa täysin uudenlaisen tiedon avulla. Me luomme tulevaisuuttamme juuri nyt.

Tulevaisuuden tärkein organisoitumisen muoto on verkostoituminen. Uudistuminen vaatii informaation vaihtoa monella tasolla: tarkan tiedon (faktan) vaihtoa sekä hiljaisen tiedon (tacit knowledge) vaihtoa. Hiljainen tieto on kokemustietoa, josta saa jollakin tavalla kiinni kokemustarinoiden kautta.

Mitä radikaalimpi muutos on kyseessä, sitä enemmä tarvitaan potentiaalista tietoa, joka on inhimillistä tietoa ihmisten kokemuksista. Näille ei löydy sanastoa arjessa. Heikoista signaaleista syntyy uudella tavalla nostettuna kollektiivinen ymmärrys. Kaikki merkittävät päätökset tehdään tuolla tasolla tulevaisuuden työssä.  Potentiaalinen tieto saadaan verkostoissa esiin eri tavoin kuin puhumalla faktasta. Sen esiin nostamiseen tarvitaan uutta hereillä oloa ja havaitsemista:

  • Mitä tapahtuu juuri nyt?
  • Mitä me johdamme juuri nyt?
  • Miten johtaminen on meillä murroksessa tai rakenteilla?
  • Mihin kysymykseen tuntuu, että emme osaa vastata?
  • Mikä asia toistuu?
  • Mihin emme löydä helppoa ratkaisua?
  • Miten osaamme puhua ja koordinoida ajattelua yhdessä?

Saman tyyppisestä aiheesta puhui myös seminaarin toinen voimauttava tutkija, kirjailija ja elokuvantekijä, Nora Bateson. Hän käyttää uudesta tiedosta termiä Warm data, joka tarkoittaa monikontekstuaalista, risririitaistakin tietoa eri asioiden välillä. Tietoa, jota pitäisi saada entistä paremmin näkyviin ja käyttöön. Yleensä tätä tietoa ei pystytä organisaatioissa vielä millään tavalla mittaamaan.

Organisaatiota ja sen organisoitumista pitää katsoa tarpeeksi monesta suunnasta. Uudessa työelämässä innovaatiot ja isot muodonmuutosharppaukset syntyvät vain näkökulmia ja monimuotoisuutta lisäämällä. Yhden tavoitteen tai ratkaisun periaatteet eivät enää toimi. Oppiminen (symmathesy) tapahtuu eri rajapintojen välissä “nilakerroksessa” eli yhteistyön rajatilassa. Kaikki kommunikaatio tarvitsee aikaa. Aika on siis yksi uudistumisen keskeisistä elementeistä.

Me haastamme ja kutsumme sinua mukaan etsimään uutta työnteon dynamiikkaa, jossa etsitään uudenlaista johtamisen tapaa, joka rakentuu jatkuvan liikkeelläolon ja yhdessäohjautumisen suunnissa.

Heräsikö kiinnostus? Jatkamme tästä teemasta yhdessä ajattelua alkusyksyn LABeissamme. Käynnistämme 26.9. kolmen työpajan sarjan, jossa tarkastelemme johtamisen ja organisoitumisen välisiä kytkentöjä ja opettelemme luomaan edellytyksiä adaptiiviseen, jatkuvasti muotoutuvaan toimintaan. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Johtamisen uudelleenmuotoilun -työpajoihimme TÄÄLTÄ!

Ota yhteyttä

Lue myös