Julkaisija: ← Blogi

Uuden ajan konsultointi

Mitä konkreettista hyötyä asiakkaalle on konsultoinnista? Miten me Humapissa ymmärrämme konsultin roolin ja tehtävänkuvan? Onko asiakkaan saama arvo konsultoinnista riippuvaista konsultin ominaisuuksista vai asiakkaan ja konsultin suhteen laadusta? Millaista konsultointia tämä murroksen ja kompleksisen muutoksen aika vaatii?

Olemme pysähtyneet kollegaporukalla miettimään, miten meille tärkeää toimialaa voisi uudistaa asiakkaan parhaaksi. Haastoimme itsemme näkemään konsulttiliiketoiminnan uusin silmin. Nyt kutsumme Sinut, asiakkaanamme ja verkostomme edustajana, mukaan yhteiskehittelyyn.

Olemme pohtineet yhdessä, miten avaisimme konsultoimalla asiakkaidemme piilevän potentiaalin vaikuttavaksi uudistumisen ja innostumisen liikkeeksi. Kysyimme itseltämme, millainen konsultointi avaisi mielet näkemään uuden ajan vaatimukset ja lähtemään rohkeasti liikkeelle? Ja millaiset pienet avaukset mahdollistaisivat isoja vaikutuksia?

Kysymyksistä innostuneena olemme innostuneet tarkastelemaan työelämän perhosefektejä – pieniä tekoja, joilla on isoja systeemisiä vaikutuksia. Konsultteina emme ole tähtiä ja puhu suurieleisesti tilaisuuksissa, vaan toimimme kulisseissa ja aktivoimme asiakasta liikkeelle. Kannettu vesi ei kaivossa pysy -sanonta toimii tässäkin. Ulkoinen konsultti voi edesauttaa muutosta, mutta kestävä uudistuminen on organisaation itsensä vastuulla. Tämä on konsulttiliiketoimintaa uudelleen ajateltuna.

Perhosefekti-konsultointimme ytimessä ovat työn merkityksellisyys, suhteet ja toiminta. Uskomme, että organisaatioiden uusiutuminen ja kasvu tapahtuvat näiden kautta. Tärkeintä on ihmisten suhde itseensä, toisiinsa, johtamiseen ja strategiaan. Näiden suhteiden laatu vaikuttaa siihen, kuinka merkitykselliseksi työ koetaan ja kuinka strategista jokaisen toiminta,
arjen tekeminen ja valinnat ovat.

Mitä monimutkaisemmaksi työmme ja työympäristömme tulee, sitä tärkeämmäksi nousee myös jokaisen ihmisen kyky itseohjautuvaan strategiseen toimintaan. Strategiatyössä on näin ollen tärkeää auttaa strategisen ajattelun syntymistä. Toisin päin käännettynä strategiatyössä on myös tärkeää hyödyntää jokaisen ihmisen osaamista. Molemmat näkökulmat tukevat toisiaan. Näistä syistä haluamme muuttaa perinteisen strategiakeskustelun ja tehdä siitä ihmislähtöistä strategista kehittämistä.

Jotta saamme mahdollisimman hyvän tarttumapinnan sekä organisaatioiden ihmisiin että moninaisiin tilanteisiin ja näkökulmiin, keräämme suunnittelun ja päätöksenteon tueksi kylmien faktojen lisäksi kokemusperäistä tietoa ja tunnetilaa. Keruumenetelminä ovat haastattelujen lisäksi sekä digitaaliset päiväkirjat että ohjatut keskustelut organisaation sisällä ja rajapinnoilla. Näitä analysoimme muun muassa sensemaking-menetelmällä. Se on tapa jäsentää, priorisoida ja mitata strategista kehittämistä ja kehittymistä.

Digitaalisten strategisten yhteistyöprosessien kautta kytkemme kaiken yhteiskehittelyn organisaation isoon kuvaan. Näin organisaation tasot ja osat liimautuvat toisiinsa. Prosessimaisella kulissikonsultoinnilla, ajattelua herättävillä videoillamme ja ohjaavilla kysymyksillämme haluamme tukea ajattelumallien ja toimintatapojen kehittymistä kustannustietoisesti. Omistajuus pysyy organisaation sisällä, mutta konsulttityön arvo näkyy mielekkäässä hinnoittelussa ja vaikuttavuudessa. Prosessin suunnittelunkin teemme yhdessä avainhenkilöiden, asiakkaiden, asiakkaiden asiakkaiden ja tärkeiden sidosryhmien kanssa. Näin kehittämisestä tulee lähtökohtaisesti yhteinen asia, jonka imuvoima kutsuu virtaansa mukaan.

Luomme jokaiselle asiakasorganisaation työntekijälle edellytykset olla strategiajohtaja.

Pystymme ravistelemaan jokaiselle tuttuja, totuttuja ajattelumalleja muun muassa tutkituilla tulevaisuudentrendeillä ja milleniaalien avulla. Kun sadat tai tuhannet ihmiset samasta organisaatiosta saadaan johtamaan itseään ja strategista työtä, innostumaan ja vastuuntumaan kehittämisestä, saavutetaan organisaatioissa vaihe vaiheelta etenevän muutoksen sijaan eksponentiaalista kasvua.

Tulevaisuus ei tule, se tehdään tänään. Joskus tärkeintä on olemisen laadun muutos, joka mahdollistaa tekemisen tavan muutoksen.  Vain uudella tavalla tekemällä voi syntyä uutta!

 

Lue lisää: Strategia

Ota yhteyttä

Lue myös