Julkaisija: ← Blogi

Kasvua vai uutta kasvua

Uusi kasvu on yllättävän perinteinen sanapari. Uuden kasvun perään on huudettu tuhansia vuosia ja sen saavuttamiseksi on myös toimittu aina. Uusille metsästysmaille siirryttiin, kun vanhasta loppui purtava. Uutta viljelysmaata raivattiin, kun entinen ei enää riittänyt. Uusia maita vallattiin samoista syistä – toki vallanhimonkin voimin. Uutta teollisuustuotantoa kasvatettiin, kun kuluttajia alkoi olla tarpeeksi. Samalla autokin demokratisoitiin Fordin ansiosta. Aktiivista toimintaa uuden kasvun synnyttämiseksi.

Oletko miettinyt, mistä sinun yrityksesi uusi kasvu syntyy? Jos perinteiset tuotteet ja palvelut eivät uudistu, olemme tutun ongelmanratkaisun edessä samoin kuin taloudellisten taantumienkin aikana. Toimintaa tehostetaan kustannussäästöillä, jotta edes kannattavuus säilyisi ja pää jäisi vedenpinnan yläpuolelle.

Kustannussäästöjen ja toiminnan tehostamisen kanssa samaan aikaan yrityksen henkilöstö on vajaakäytöllä. Epäilemättä kaikilla työntekijöillä on kiire, mutta kiirettä syntyy, kun samaa ruuvia väännetään vain entistä tiukemmalle. Sama paine tuntuu myös julkishallinnon organisaatioissa, joissa sama palvelun määrä pitää tuottaa entistä niukemmilla resursseilla. Kolmannen sektorin organisaatioidenkin jäsenmäärät kasvavat vain uusien jäsenten myötä, joten silloinkin uudistetut palvelun sisällöt ja muodot ovat keskeisiä houkuttimia vanhojen sijaan.

Pysähdytäänpä hetkeksi siis termin ”samaa”, ”sama”, ”vanhojen” ääreen. Niiden vastakohta voisi olla ”uutta” ja ”uusi” tai ”uusien.” Kun vajaakäytöllä oleva viisas ihminen (homo sapiens) nostetaan taas sille kuuluvaan arvoonsa, ei tarvitse odottaa edes tekoälyä pelastajaksi. Ihminen saa olla utelias, luova ja eettinen. Kokeilla ja oppia sosiaalisesti työyhteisössään. Isojakin organisaatioita on mahdollista litistää ja tehdä hälyttömiksi, jolloin voidaan keskittyä rauhassa uusiin oivalluksiin. Kuulostaako houkuttelevalta?

Näitä tilanteita on ollut upea kokea tämänkin syksyn aikana, kun Humapin asiakasyrityksille ja -organisaatioille on luotu edellytyksiä uudistua ja uusiutua. Strategia, arvo, tuote tai palvelu kerrallaan. Olemme saaneet kokeilla avoimessa, mutta turvallisessa ympäristössä, miten uudet ajatukset alkavat elää ja jalostua konkretiaksi – arvoksi, eikä pelkiksi laskutettaviksi tunneiksi asiakkaalle. Olemme saaneet luoda yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia uskomuksia, jotka alkavat uudistaa yhteistä tarinaa ja kannatella arjen työtä. Ikään kuin perhosen herkkiä siiveniskuja, jotka synnyttävät uusia myönteisiä vaikutuksia koko työyhteisöön. Kaikki yhdessä saman teeman ympärille keskittyen ja jokainen on kokenut olevansa tärkeä, arvostettu ja kunnioitettu saadessaan vaikuttaa oman yrityksensä ja organisaationsa menestykseen. Jokainen haluaa työskennellä menestyneessä yrityksessä ja organisaatiossa.

Miten nämä osallistavat tilanteet ovat olleet sitten mahdollisia? Kiitos digitaalisaation, joka lopultakin on tullut lihaksi ja vereksi, todellisuudeksi meidän ja asiakkaidemme käsissä sen sijaan, että se olisi jäänyt pelkäksi teoreettiseksi ilmiöksi tai termiksi. Digitaaliset yhteistyön muodot ja yhteiskehittelyalustamme mahdollistavat uudenlaisia yhteistyön ja rakenteiden litistämisen tapoja. Näiden rinnalle kaivataan myös ammattimaista fasilitaattoria, humaplaista, jotta saadaan aikaan aitoja vuorovaikutusrakenteita ja siten edellytysten luojia uusiutumiselle. Tehokkaasti ja innostavasti isoillekin joukoille, jotka odottavat tulla taas viisaiksi ihmisiksi. Sinunkin työyhteisössäsi.

Lue myös