Julkaisija: ← Blogi

Strategian sietämätön keveys

Olen tällä hetkellä mukana monissa asiakkaideni strategisen tason kehittämishankkeissa. Kaikissa Humapin rooli on selkeä: autamme asiakasta ottamaan koko henkilöstön mukaan yhteiskehittelyyn.

Kuulen hyvin usein käytettävän sanontaa “strategian jalkauttaminen”. En rehellisesti sanoen ymmärrä termiä alkuunkaan. Sanonta kuulostaa siltä kuin johto kävelisi suuressa viisaudessaan henkilöstön luo kertomaan miksi tehdään, miten tehdään ja mitä tehdään. En usko tällaiseen malliin. Organisaatioiden viisaus ei asu vain johdossa. Uskon siihen, että strategia on jokaisen työtä.

Eräs mieleenpainuva kokemus strategiatyön tekemisestä muistuu mieleeni viime keväältä, kun olin kollegoideni kanssa järjestämässä yli 500 hengen asiantuntijaorganisaation strategiapäivää. Päivän teemat eivät tulleet johdolta, ne tulivat koko henkilöstöltä. Noin kuukausi ennen h-hetkeä johto kutsui koko henkilöstön mukaan ehdottamaan, mistä päivässä olisi tärkeää puhua.Teemojen keruu toteutettiin läpinäkyvästi digialustaamme hyödyntäen. Ehdotuksia satoi valtavasti.

Tämän jälkeen jokainen sai antaa äänensä ehdotuksille, jotka koki päivän kannalta kaikkein tärkeimmiksi. Äänestyksen pohjalta valittiin 80 suosituinta teemaa päivän työpajoihin.

Päivän aikana toteutettiin 80 eri teemaista työpajaa Open Space -työskentelyn periaatteita hyödyntäen. Työskentelyn tärkein periaate osallistujan näkökulmasta on kahden jalan laki: “Mene sinne, mikä sinua eniten kiinnostaa”.

Päivän lopuksi kasassa oli 80 työpajojen työstämää jatkoideaa. Niistä valittiin yhteisellä äänestyksellä viisi parasta ideaa jatkoon. Nämä saivat johdolta vihreää valoa ja lupauksen käytännön toteutuksesta.

Henkilöstön kokemus ja palaute päivästä oli erinomaista. Palautteen ja onnistuneen kokemuksen taustalla oli mielestäni strategiatyön kannalta keskeiset periaatteet:

  1. Kuuleminen: ideoistani ollaan kiinnostuneita, koen että saan vaikuttaa
  2. Vapaus: saan itse valita, mihin osallistun ja mihin en
  3. Arvostus: ajatuksillani on merkitystä, ne huomioidaan
  4. Läpinäkyvyys: näen, mitä muut ajattelevat ja miten he toimivat
  5. Sitoutuminen: minun on helppo sitoutua sellaiseen, jossa olen itse mukana

Tänä päivänä strategiatyö kuuluu kaikille. Sen ansiosta, että strategiatyö on kaikkien asia, voi työn tekeminen olla samaan aikaan sekä kevyttä että äärimmäisen vaikuttavaa.

Ota yhteyttä

Miten teidän organisaatiossanne tehdään yhteistä strategiatyötä?

Lähde mukaan strategiatutkimukseemme ja saat lisätietoa strategianne toimivuudesta läpi organisaation. Saat lisätietoja oheisen lomakkeen kautta.

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti


Lue myös