Julkaisija: ← Blogi

Strateginen yhteistyö lisää perhosefektejä

 

Teimme keväällä parillekymmenelle yksityisen ja julkisen organisaation johtoryhmälle kyselyn strategian toteutumisesta ja vaikuttavuudesta. Tulokset osoittivat, että strategiatyöllä on edelleen vahva paikkansa organisaation menestyksen varmistajana. Osallistamistakin yritetään tehdä jo lähes joka organisaatiossa. Tulosten purkuvaiheessa useammassa johtoryhmässä suurimmaksi oivallukseksi osoittautui, että ryhmät eivät olleet panostaneet merkittävästi koko organisaation osallistamiseen ja yhteistyöhön. Toinen oivallus oli, että johtoryhmät eivät tienneet, miten osallistetut organisaation jäsenet kokivat osallistumisen laadun ja merkittävyyden.

Keväällä toteutetun kyselyn tulokset tuovat mielestäni näkyväksi sen, että organisaation sisällä tapahtuva strateginen yhteistyö nähdään vielä kovin kapea-alaisesti. Johtoryhmäläiset kuittasivat vastauksiaan esimerkiksi sillä, että osa henkilöstöä osallistetaan mukaan työpajoihin, HR järjestää vuorovaikutus- ja yhteistyökoulutuksia, ja että järjestelmien – kuten SharePointin ja Yammerin – käyttö on kaikille työntekijöille arkipäivää.

Vasta tulosten käsittelytilaisuuksissa johtoryhmän keskusteluun nousi uusia näkökulmia: Yhteistyö ei tule strategiseksi järjestelmän vaan toimintatavan ansiosta. Toiminta itsessään tulee strategiseksi vasta silloin, kun kokonaisuus on johdettu prosessi, joka sysää osaamisen virtaamaan vapaammin organisaation sisällä. Prosessimaisuus puolestaan luo turvallisen ympäristön ennen kaikkea rajapinnoilla tapahtuvalle kahdensuuntaiselle keskustelulle, yhdessä oppimiselle ja uudistumiselle.

Nostan esimerkiksi strategiaprosessin, joka oli jumiutunut avainhenkilöiden ristiriitaisiin mielipiteisiin. Sysäsimme koko organisaation osaamisen liikkeelle ja kutsuimme työyhteisöt vastaamaan kolmeen kysymykseen. Ryhmät veivät vastauksensa näkyväksi digitaaliselle yhteistyöalustalle, joka muutti koko strategiaprosessin luonteen. Rikkaampi ja laaja-alaisempi näkymä teki johtopäätösten teosta lopulta helppoa. Kun avainhenkilöiden vastaukset olivat sulkeneet yhteistyötä, koko organisaatiolle kysymysten tekeminen ja näiden vastausten tarkastelu avasivat sitä.

Olen useammassakin prosessissa huomannut, että organisaatiotasoinen strateginen yhteistyö tuottaa enemmän kuin sen osat. Rajapinnoille syntyy vahvempia riippuvuussuhteita, jolloin ei enää optimoida vain yksittäistä, omaa toimintaa: Siilot alkavat sulaa, jolloin ajatukset, oivallukset ja yhteinen tahtotila alkaa liikkua vapaasti ihmisten välillä. Näin strategiset suhteet alkavat sitouttamaan sisäisiä toimintoja ja ryhmiä toisiinsa.

Kevään kyselyssä löydetyt tulokset ja kokemukset innoittivatkin meitä tutkimaan strategista yhteistyötä lisää. Kiinnostuksemme heräsi myös sitä kohtaan, miten johtamisella synnytetään ja lisätään perhosvaikutuksia (engl. butterfly effect). Perhosefekti syntyy kun muutoksen koko ei ole verrannollinen sen määrään vaan erot kasvavat ”korkoa korolle”. Parhaimmillaan pienet muutokset jossakin organisaation osassa ja toiminnossa aikaansaavat suuria myönteisiä muutoksia koko organisaatiossa. Silloin pienikin siivenisku, muutos tai häiriö voi aikaansaada suuria vaikutuksia.

Toteutamme tänä syksynä kyselyn, johon kutsummekin johtoryhmän lisäksi mukaan koko muun henkilöstön. Tavoitteena on konkretisoida, millä keinoilla organisaatioissa luodaan menestymisen edellytyksiä:

  • Miten organisaatiossa olevaa osaamista hyödynnetään strategiatyön tukena?
  • Miten organisaation eri osien välinen yhteistyö toimii?
  • Kuinka osallistava, ketterä ja elävä organisaation strategia on?

Olisi hienoa saada sinunkin organisaatiosi mukaan tutkimukseen! Lisätietoja saat suoraan allekirjoittaneelta: terhikki.rimmanen@humap.com tai täyttämällä oheisen yhteydenottopyynnön. Lähdetään tarkastelemaan ja rakentamaan yhdessä myönteisiä muutoksia – perhosefektejä.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan strategiakyselyyn!

Ilmoita organisaatiosi mukaan tai kysy lisätietoja.

Organisaatio

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti


Lue myös