Julkaisija: ← Blogi

Perhosefekti: pieni ja vaikuttava interventio

12 vuotta sitten ostin heräteostoksena yksipyöräisen. Se innosti harjoittelemaan. Oppimisen ilo johti uusiin valintoihin, kursseihin ja edelleen seuraaviin pieniin askeliin. Ensi kuussa vien Veitsenterällä nykysirkusmonologini Porin teatterifestivaalille ammattilaisten joukkoon. Millainen elämäni olisikaan ollut ilman tuota sattumanvaraisesti harkittua muutosta, pientä ”siiveniskua” elämässäni?

Perhosvaikutus eli perhosefekti (engl. butterfly effect) on kaaosteoriassa käytetty vertaus siitä, että perhosen siivenisku voisi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa. Ilmiön voi laajentaa epälineaarisessa järjestelmässä olevaksi ominaisuudeksi, jossa pienet sysäykset kertautuessaan aikaansaavat suuria muutoksia. (Wikipedia)

Systeemisessä organisaatiokehittämisessä ilmiötä tai termiä käytetään kuvattaessa tilannetta, jossa muutosta halutaan ohjata strategiseen suuntaan, mutta tarkkaa suunnitelmaa on vaikea tehdä. Siivenisku on kuin tarkkaan harkittu pienin mahdollinen interventio, jolla saa aikaan lisää saman suuntaisia tekoja ja ajatuksia.

Hyvä siivenisku eli interventio on usein kirkastus siitä, mihin ollaan menossa. Tai vaihtoehtoisesti jokin kokonaan uutta ajattelua luova tulevaisuuskuva. Joskus interventio liittyy suhteiden vahvistumiseen, intohimon synnyttämiseen tai toimivan näkemiseen ongelmien sijaan. Interventio voi olla myös häiriö ja rajukin herätys siihen, että jonkin on muututtava. Erinomainen siivenisku on myös erilainen työskentelytapa, joka on valittu halutun muutoksen perusteella. Esimerkki epätarkoituksenmukaisesta siiveniskusta on vaikkapa se, että itseohjautuvuutta ja osallisuutta pyritään lisäämään hierarkisesti tai luennoimalla.

Kompleksisessa toimintaympäristössä – jollaisia kaikki asiantuntijatyötä tekevät organisaatiot ovat – interventioiden luonteeseen kuuluu, että tapahtumat, kuten ihmisten mieli ja tunteet, eivät ole täydellisesti hallittavissa. Interventio synnyttää siis myös ennalta tuntemattomia vaikutuksia, joskus yllättäviäkin.

Oivallus on ehkä jokaisen intervention ensimmäinen seuraus. Millainen oivallus ja kenen oivallus saa aikaan jotakin hyvää koko systeemissä organisaatiossa? Eilen kahden tunnin sparraustuokiossa vauhdikkaan kasvuyrityksen johtoryhmässä syntyi seuraavat siiveniskut:

  • Pysähtyminen: Avainhenkilöt muistivat kuinka tärkeää on pysäyttää oma väki yhdessä tarkistamaan suuntaa
  • Onnistumisten tunnistaminen: Synnytti innostusta ja energiaa
  • Kokonaiskuvan hetkellinen kirkastuminen: Auttoi priorisoimaan ja valitsemaan toimenpiteitä
  • Henkilökohtaiset arvojen ja merkitysten tutkiminen: Synnytti työntekijöiden arvostusta ja luottamusta johtoon
  • Roolien uudistaminen: Jokainen tunnisti oman tekemisen painopisteen muutoksia
  • Keskeisten vaiheiden nimeäminen: Muutosta edistävän tarinan löytäminen

Organisaatiossa konkreettinen ja vaikuttava systeeminen siivenisku on ihmisten välisten suhteiden kehittäminen. Samalla kun asiantuntijoiden väliset suhteet vahvistuvat, myös luottamus ja vastavuoroinen arvostus vahvistuvat. Näin vuorovaikutus paranee, mikä johtaa edelleen siihen, että ymmärrys ja  yhteinen viisaus kasvaa. Tämä taas mahdollistaa tarkoituksenmukaisempia ja innovatiivisempia toimenpiteitä.

Kun valmistaudun Porin festivaalille, esiintyvänä taiteilijana mietin pientä tunnetta tai ajatusta, jonka haluan tekemisessäni välittää. Tunnetta, joka käynnistää katsojassa prosessin, joka saa hänet tekemään jotakin toisella tavalla: hymyilemään, rakastamaan, havahtumaan, ymmärtämään, olemaan armollisempi, haaveilemaan, aloittamaan…

 

Ota yhteyttä

Tervetuloa Suhteiden johtamisen webinaariin!

Aika ja paikka: 12.10. klo 8.15–9.00

Organisaatio

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti


Lue myös