Julkaisija: ← Blogi

Era of Networking – Parviälyn ja intuition kumppanuus

Luottamusta ja elinvoimaisuutta verkostossa ei voi ulkoistaa muiden tekemäksi tai ottaa hyllystä valmiina. Ne ovat yhteistyön lopputulemia. Ne ilmaantuvat vastuuntuvan ja moniäänisen ajattelun tuloksena yhteistyösuhteissa, ja jakavat osaamistaan yhteiseksi eduksi ja tavoitteiden tueksi.

Tietotyön tekijät tekevät tänä päivänä työtä ja taklaavat haasteita yhdessä – yhä enemmän myös oman organisaation rajojen ulkopuolisten verkostokumppaneiden kanssa. Hiljaisen tiedon (tacit knowledge) jakamisesta on tulossa olennainen osa työtä. Verkostojen aikakaudella oppiminen ja työnteko ovat liittyneet tiukasti ja merkitsevät jo liki samaa asiaa. Yksilöt tarvitsevat jatkuvan iteroivan ajattelun mahdollisuuksia, joissa voi käydä kehkeytyvää, uudistavaa keskustelua. Työssä toiminnan ytimeen nousee suhteiden rakentaminen ja niiden laatu, vuorovaikutuksen laatu sekä yksilöiden oman kokemusosaamisen käyttö.

Organisaation oppimisessa ollaan hypätty hyvä hyppy passiivisesta vastaanottamisesta, tutkimisen kautta yhteiskehittelyyn, jossa kaikkien osaamista voidaan hyödyntää. Samanmielisen ajattelun rinnalle kumppaniksi tulevat eri mieltä oleminen sekä moniosaamiseen ja erilaisiin ajatuksiin pohjautuva ajatustyö. Otto Sharmer puhuu myös samasta kokonaisvaltaisesta evoluutiosta, (Otto Sharmer, Precencing Center) joka koskettaa työn kaikkia alueita.

Scharmer

Kuva: Otto Sharmer – Precencing Institute. Oppimisen evoluutiosta.

Mitä parvilla voidaan ymmärtää verkostossa? Entä miten intuitio tukee parven työtä?

Parviksi nimitetään itseorganisoituvia yksilöiden tai organisaatioiden ryhmiä, jotka muodostuvat toimijoiden omien valintojen ja osaamisen perusteella yhteisten mielenkiinnon kohteiden ympärille (VTT: Ekosysteemit ja verkostojen parviäly).

Verkostomaisessa työssä tämä tarkoittaa jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistellä tietoa. Verkosto tarvitsee tuekseen yhteisiä ajattelumalleja, adaptiivisia kokeiluja, joiden vaikutuksia tutkaillaan hienosäätöä ja korjausliikkeitä tehden. Usein parvi käyttää erilaisia ajattelun tiloja – fyysisiä, virtuaalisia ja sosiaalisia.

Aalto-yliopistossa Asta Raami on tehnyt väitöskirjansa intuition monista puolista. ”Intuitio on tietämisen tapa, joka oikein käytettynä voi tuottaa luotettavampaa ja tarkempaa tietoa kuin päättely. Intuition kautta on mahdollista tunnistaa heikkoja signaaleja, tarkentaa hiljaista tietoa ja hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia.”

Intuitiota on kutsuttu joissain yhteyksissä myös kollektiiviseksi älykkyydeksi. Päätöksissä pystytään käyttämään laajemmin käytössä olevaa tietoa. Jotta meillä voisi olla koko kokemuskapasiteetti käytössä – sille pitää raivata tilaa ja aikaa. Meillä on usein monenlaisia rajoittavia uskomuksia ja jumittavia ajattelutapoja, jotka rajoittavat kokonaisvaltaista ajattelua. Nyt tarvitaan siis havainnointikykyä, reflektointikykyä sekä jatkuvan arvioivan ajattelun taitoja. Ihminen noukkii tietoa monella tavalla – tunteet, keho ja mieli antavat kaikki eri tavoilla tietoa käyttöömme.

Aistiminen, kehoviisaus, tunneälykkyys, parviäly, moniäänisyys, monipaikkaisuus – siinä kivijalkateemoja emergentisti voimistuvalle, mutta voimallisesti jo läsnä olevalle työlle.

Kesän sietämätön keveys tuntuu vielä voimakkaasti jäsenissä. Annathan itsellesi arjessakin luvan ottaa välillä lomaa myös parviälystä verkostoitumisen ja uuden oppimisen ohella. Siinä missä verkostomaisuus tukee työtämme ja antaa meille energiaa, joskus myös hiljaisuus, kammioaika tai verkostoitumaton aika hoitaa meitä ihanalla tavalla.

Ota yhteyttä

Lue myös