Julkaisija: ← Blogi

Rakentavia keskusteluja väittelyn sijaan

Päättymätön ja kiihtyvä tietovirta tuo tietoisuuteemme yhä enemmän virikkeitä. Uutisten ja tiedon määrä on jo aikaa sitten ylittänyt kykymme käsitellä kaikkea, mitä vastaamme tulee. Lisäksi se, mitä tapahtuu vaikuttaa yhä sensaatiomaisemmalta, emmekä voi olla huomioimatta tätä kaikkea.

Emme ole muutoksen keskellä vain passiivisina vastaanottajina, vaan osallistumme uutisvirran luomiseen ja lisäämiseen jakamalla uutisia ja kommenttejamme somessa. Kaikkeen on liityttävä nopeasti. Jos twiittiin reagoi vasta muutaman tunnin kuluttua on auttamattomasti passé.

Kun olemme kasvotusten reaaliaikaisesti läsnä, olemme alttiita omille ja toistemme reaktioille. Aivoissamme mantelitumake tekee työtään tarkkailemalla ja varoittamalla vaaroista. Teemme mielessämme projektioita ja assosiaatioita, jotka synnyttävät tunnereaktioita, joiden seurauksena lähestymme, otamme etäisyyttä tai käymme hyökkäykseen. Voimme tehdä työtä sen eteen, että opimme ottamaan asioihin etäisyyttä ja antamaan rationaaliselle ajattelulle mahdollisuuden kontrolloimattoman reaktion sijaan. Mutta tämä vaatii tietoisia ponnisteluja ja on siitäkin huolimatta haastavaa. Kasvotusten, kuten palavereissa, olemme nopean ajattelun kentässä.

Jostain syystä toimimme somessa kuin olisimme samassa nopean ajattelun kentässä. Teemme ensireaktiomme näkyväksi kommenteillamme. Häpeäkään ei pidättele meitä samalla tavalla kuin kasvotusten. Voisimme kuitenkin valita toisinkin. Voisimme pohtia, mitä oikeasti tiedämme asiasta, mitä vaihtoehtoja meillä on ja mitä lopuksi päätämme tehdä. Vaikka digitaalisuus on tehnyt maailman pienemmäksi ja tiedonvälityksen nopeammaksi, voisimme valita olla hitaan ajattelun kentässä nopean sijaan, tai rinnalla.

Omassa työssäni olen mukana rakentamassa organisaatioiden tulevaisuutta. Toisinaan puhutaan strategisesta kehittämisestä, uuden strategian synnyttämisestä tai strategian viemisestä arjen toiminnoiksi. Toisinaan on kyse muutoksista ja erilaisten jännitteiden kanssa elämisestä, olivat ne sitten ihmisten tai asioiden välillä.

Digitaaliset työkalut antavat työyhteisöille uudenlaisia mahdollisuuksia käydä merkityksiä rakentavia keskusteluja. Pystymme entistä helpommin ja joustavammin osallistamaan yhä suurempia ihmisjoukkoja keskusteluihin, kun voimme toimia ajasta ja paikasta riippumatta. Voimme pysähtyä hitaan ajattelun äärelle joustavasti sopeutuen hektisen arjen tilanteisiin.

Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten onnistumme luomaan rakentavia, vahvistavia ja eteenpäin vieviä keskusteluja sen sijaan, että synnytämme yhteisöä hajottavaa ja kyynisyyttä pursuavaa väittelyä. Miten onnistumme luomaan luottamusta ja avoimuutta lisäävää keskustelua?

Tässä muutamia tekemiäni huomioita siitä, mikä tukee prosessin onnistumista:

  • prosessia on turha pelätä, sillä yleensä pienryhmät haluavat näyttäytyä hyvässä valossa ja kommentoida rakentavalla tavalla.
  • prosessin avoimuus ja läpinäkyvyys on tärkeässä roolissa. Vaikka usein aluksi vieroksutaan varsinkin sitä, että organisaation eri tasoilla olevat näkevät toistensa keskustelua, on juuri tämä loppupeleissä keskeistä luottamuksen rakentumisen kannalta.
  • usein vaaditaan kärsivällisyyttä ja harjoittelua uudenlaisten keskusteluiden rakentamisessa, sillä olemme saaneet aikaisemmat oppimme reaktiivisuuteen ohjaavien some-kokemustemme kautta. Toisaalta suuriakin kollektiivisia oivalluksia voi tapahtua hämmästyttävänkin nopeasti.
  • mikäli kriittiset kommentit alkavat värittää keskustelua, ei tätäkään pidä pelästyä. Päinvastoin, kriittiset kommentit kannattaa vastaanottaa merkkinä jostakin, jota olisi syytä tarkastella. Tämän jälkeen pitää jatkaa harjoittelua ja kysyä, mikä tekisi mahdolliseksi kääntää keskustelu yhteisöä vahvistavaan ja rakentavaan suuntaan.
  • prosessia on hyvä lähteä ohjaamaan avoimella lähestymistavalla, askel askeleelta, joka kohdassa kysyen: Mikä olisi seuraava hyödyllinen askel tai mikä kysymys voisi seuraavaksi auttaa meitä rakentamaan yhteistä kuvaamme tai avata uusia näkökulmia.

Harjoittelen tätä itsekin, eikä valmiita konsepteja tai ratkaisuja ole. Jokainen hetki on uusi mahdollisuus oppia yhdessä muiden kanssa. Keskusteltaisiinko siis yhdessä enemmän ja aiempaa paremmalla tavalla?

Ota yhteyttä

Lue myös