Julkaisija: ← Blogi

Tuottavuutta yhteistyöstä

 

Organisaatioiden muutostahti on tunnetusti yhä kiihtymään päin. Murroksen keskellä edes johto ei voi tarkalleen tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu tai millaisia tavoitteita tulisi saavuttaa. Perinteisen strategiatyön ohella koko verkoston koordinoituminen strategian ympärille tulee yhä tärkeämmäksi. Strategia ei toteudu enää ihmisistä irrallaan. Tuottavuus tuntuu syntyvän yhteistyössä.

Yhteistyön keskipisteessä ovat merkityksellinen vuorovaikutus sekä yhdessä oivaltaminen ja oppiminen. Kokemukseeni pohjaten uskon, että uudistumiskyky ja menestys syntyvät näiden kautta. Uskon jatkuvasti yhä vahvemmin, että tulevaisuudessa työelämän menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät luomaan arvoa paitsi asiakkaille myös omalle henkilöstölleen.

Tulevina vuosina jokaisen työssä olevan on saatava kokea olevansa organisaation kannalta tärkeä peluri työn määrästä ja tekemisen paikasta riippumatta. Johdon on pystyttävä varmistamaan, että eri puolilla toimivat asiantuntijat ymmärtävät päämäärän ja prioriteetit riittävän samalla tavalla. Lisäksi koko henkilöstölle on saatava kokemus omasta osallisuudesta, inhimillisyydestä ja merkityksellisyydestä, jotta yhteisiin tavoitteisiin on mahdollista sitoutua.

Yhteistyön merkityksestä puhutaan nykypäivänä jo melko paljon. Monet viimeaikaiset tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että dialoginen strateginen johtaminen on Suomessa vielä lastenkengissä. Strategiatyö ja strategioiden toteutus (implementointi) ei tunnu nykyisellään onnistuvan parhaalla mahdollisella tavalla.

Samaan aikaan Digibarometrien tulokset kertovat, että vain harvat organisaatiot saavat digitaalisista ratkaisuistaan parhaat mahdolliset hyödyt irti. Olisiko nyt siis aika ottaa hyödyksi uusimman teknologian tarjoamat mahdollisuudet juuri strategisessa koordinoitumisessa, yhteisten merkitysten luomisessa ja prioriteettien valitsemisessa? Olen saanut työssäni huomata, että digitaalisuus on oiva keino tukea dialogista strategista kehittämistä koko organisaatiotasolla – ohjatusti.

Organisaatioissa pitäisi nyt löytää keinot organisoitua strategian ympärille ja tutkia, miten yhteistyötä voidaan johtaa. Olemme itse asiassa myös Humapissa parhaillaan tämän työn äärellä. Niin omassa strategiatekemisessämme, kuin parhaillaan olevissa asiakastöissäkin, tuntuu siltä, että yhteistyön voima saa tosiaan ihmiset tekemään työtä uudella tavalla. Jos strategian suunnittelutyötä onkin perinteisesti pidetty siihen erikoistuneiden asiantuntijoiden tai johtajien asiana, viimeaikoina keskiöön on noussut koko organisaation yhteinen taito elää strategiaa todeksi. Käytäisiinkö siis yhdessä rakentamaan työyhteisöjä, joissa strategiatyö, ja strateginen kehittäminen, kuuluu kaikille?

 

Ota yhteyttä

Lue myös