Julkaisija: ← Blogi

Tiikerinloikka osaamisen näkyväksi tekemisessä

Tiedämme, että osaamisen vaaliminen ja vahvistaminen on työelämässä yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin tukemisen keinoista. Osaamiskartoitusten ja kehityskeskusteluiden rinnalle tarvitsemme yhteisöllistä ylpeyttä, iloa sekä innostusta ruokkivia osaamisen tunnistamisen keinoja.

Eri organisaatioiden kanssa tekemässäni kehittämistyössä ytimeen on viimeisen kolmen vuoden aikana noussut usein osaamisen tunnistaminen vuorovaikutteisesti, palautekulttuurin vahvistaminen sekä työelämän uudet osaamiset koskien koko organisaatiota. Näitä tulevaisuusosaamisia on hyvin kuvattu myös Dialogi, työ ja tulevaisuus -hankeen raportissa.

Sisäistä yhteistyötä, osaamista ja toimintatapoja tulisi kehittää koko henkilöstön voimin, mutta miten ihmeessä tälle löytyy aikaa ja rahaa kiireisen työn ja kustannuspaineiden keskellä? Keskeistä on, että työtä tehdään koko henkilöstön kanssa, ei ylhäältä alas johtovetoisesti. Digitaalisuuden mukaanotto heti alusta alkaen on mahdollistanut tämän laajan osaamisen jakamisen koko organisaatiossa. Sitä on pidetty jopa välttämättömänä, jotta organisaatioiden kaikkien työntekijöiden nykyinen osaaminen sekä kysymykset ja ideat tulevaisuusosaamisesta voivat tulla arvostavalla tavalla näkyviin ja hyödynnetyiksi.

Kuntaorganisaatiossa, jonka kanssa sain hiljattain tehdä työtä, huomio vietiin työn ilon hetkien kautta osaamisen tunnistamiseen kolmen hengen ammattiryhmissä. Etenimme siis työn ilo ja osaamisvahvuudet edellä. Työntekijät jakoivat digialustalle huikeita ja jopa hulluttelevia koonteja, valokuvia ja videoita omasta erityisosaamisestaan. Ajallisesti jokainen työntekijä panosti työaikaansa yhteensä 5,5 tuntia. Se piti sisällään 45 minuutin työn ilo -vertaiskeskustelut kasvokkain sovitun rakenteen mukaisesti, koko henkilöstölle suunnatun neljän tunnin tulevaisuusosaamisen työpajan sekä digialustan kautta tapahtuvat jakamiset ja keskustelut. Organisaation koko henkilöstö teki itselleen näkyväksi kahden kuukauden prosessin aikana:

  • Mikä työssä on itselle ja kollegoille merkityksellistä, innostavaa ja palkitsevaa.
  • Eri ammattiryhmien yhteisöllisen fiiliksen sekä innovatiivisen ja laadukkaan toiminnan.
  • Työssä tarvittavien osaamisten laaja-alaisuuden sekä yhteiset ammattiryhmistä riippumattomat osaamiset.
  • Keskeiset tulevaisuuden osaamisen painopisteet.
  • Keinot jatkaa osaamisen vahvistamisesta osana isoja muutoksia ja muuttuvia työelämän osaamisvaateita.

Pääset lukemaan lisää prosessista täältä.

Lue myös