Julkaisija: ← Blogi

Organisaation intuitio strategiatyössä

Intuitiota on yksilöiden kohdalla tutkittu melko paljon. Intuitioon vaikuttaviksi aineiksi on tuon tutkimuksen pohjalta löydetty:

  • aiemmat kokemukset
  • tunteet ja tuntemukset
  • informaatio
  • aktiivisesta muistista jo unohtunut informaatio
  • tehdyt havainnot, sekä merkittäviksi tunnistetut että sellaiset, jotka eivät ole vielä jäsentyneet tietorakenteiksi.

Vaikka oheinenkin lista on jo pitkä, on tunnustettu, että intuitiota tuottaa vielä jokin muu, jota ei vielä osata määritellä. Voisi sanoa, että tuo lista tuottaa karttaan ison määrän maamerkkejä, mutta reitit niiden ja muutaman ”valkoisen” alueen välillä rakentaa intuitiivinen mieli. Sen jälkeen tietää, minne kulkea, vaikka ei osaisikaan selittää, miksi näin on.

Albert Einstein on todennut asiasta: ”The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” Tuo ajatus alkoi kaihertaa mielessäni, sillä jos yksilön kohdalla on iso riski kunnioittaa väärää herraa, vielä isommalta riski näyttäytyy organisaation päätöksenteossa.

Usein tuntuu, että informaatio, joka voidaan selkeästi numeroina ja graafeina esittää, kävelee yli tuntemuksista. Samoin niin, että kokemuksen painoarvo määräytyy organisaation hierarkian perusteella: Johtajan arkikokemus kävelee heittämällä yli asiakaspalvelijan arkikokemuksen. Kenen ”gut feelingistä” oikein ollaan kiinnostuneita?

Strategian keskeinen elementti on tehdä valintoja. Poisvalintojen ansiosta johonkin valittuun voidaan panostaa enemmän. Miten siis syntyy strateginen valinta? Jos valinta perustuu vain rationaaliseen mieleen ja todistettavissa olevaan tietoon, tuon datan voi todennäköisesti kasata myös jokainen kilpailija ja tehdä samat johtopäätökset. Jos taas dataa voidaan rikastaa ja karttaan lisätä koko organisaation kokemuksia – havaintoja ja ”huncheja” – niin kaiken järjen mukaan kartalla olisi helpompi kulkea.

Onnistuakseen tällainen strateginen työ kaipaa organisaation hierarkioiden madaltamista, uteliaisuutta kaikkien äänten kuunteluun sekä tietysti, uudentyyppisten tietojärjestelmien innovatiivista käyttöä.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Lähde mukaan strategiakyselyyn

Kysy lisätietoja ja ilmoita oma johtoryhmänne mukaan. Saat tarkempia osallistumisohjeita ja lisätietoja vastausviestillä.

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti