Julkaisija: ← Blogi

Inspiraatiota vuoden 2016 suosituimmista blogeista

Blogimme keräsi vuonna 2016 valtaisan määrän lukijoita! Tässä viiden kärki: TOP5 luetuimmat blogimme vuonna 2016. Johtaminen, muutos, tuottavuus, resilienssi, yhteistyö ja eläytymiskyky kantavina teemoina. Aika ajankohtaisia teemoja myös käydessämme kohti kevättä 2017.

  1. Mitä valmentavan johtamisen jälkeen? Vesa avaa blogissa uskomuksiaan tulevaisuuden johtamisesta ja työelämästä. Menestyksen kannalta tärkeää on se, mitä ja miten työntekijät keskustelevat keskenään, ei se mitä esimies puhuu. Keskiössä ei ole enää esimies-alaissuhde vaan työntekijöiden väliset suhteet ja yhteistyön muodot.
  2. Yllätysten hyödyllisyys ja resilienssi. Jukka-Pekka kirjoittaa siitä, mitä työelämän uusiin sanoihin kuuluva resilienssi tarkoittaa. Resilienssillä kuvataan yhteisön ja jokaisen yksilön kykyjä sopeutua ennakoimattomiin muutoksiin. Miten voisimme jopa oppia hyötymään häiriöistä ja poikkeamista eli yllätyksistä.
  3. Tuottavuus syntyy yhteistyössä. Työelämän uusi polvi haluaa viedä organisaatioiden tekemistä vaihdannasta (transaction) – vuorovaikutukseen (interaction) eli yhteisen menestyksen rakentamiseen ja osaamisen jakamiseen. Hanna käsittelee blogissa vuorovaikutusta organisaatioiden menestystekijänä.
  4. Muutos – johdon hyvä renki, huono isäntä. Muutosjohtaminen on parhaimmillaan vaikuttamista. Terhikin teemana organisaatiomuutos, jossa johto ja esimiehet pääsevät vaikuttamaan oikeisiin asioihin, kun he tietävät, mitä organisaation eri ryhmissä ajatellaan
  5. Eläytymiskyvyn kehittäminen organisaatiossa. Oikeassa olemisen sijaan tarvitsisimme nykytyöelämään uteliaisuutta ja eläytymiskyvyn kehittämistä. Eläytymiskyvyn ja empartian ytimessä Pekka.

Ota yhteyttä